Uniwersytet Gdański wraz z Polskim Towarzystwem Dysleksji zaczęli bój o uczniów z dyskalkulią!

1 Kwi

W ubiegły weekend w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. Dyskalkulia- diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne. Jest to początek walki środowisk uniwersyteckich o możliwość wyboru innego przedmiotu niż matematyka na egzaminie dojrzałości dla uczniów ze stwierdzoną głęboką dyskalkulią.

Dyskalkulia jest zaburzeniem uwzględnionym w międzynarodowych klasyfikacjach medycznych, polegającym na niezdolności rozumienia pojęć liczbowych i wykonywania prostych działań matematycznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO (World Health Organization) cierpi na nią około 5% populacji.

Głównym celem organizatorów konferencji było rozpoczęcie merytorycznej dyskusji nt. dyskalkulii. Wykłady zaprezentowali m.in. światowej sławy neuropsycholog oraz badacz problemów związanych z dyskalkulią prof. Brian Butterworth, prof. Piero Crispani oraz prof. Urszula Oszwa. Wszyscy zgodnie twierdzili, że jest potrzeba dostosowania warunków egzaminacyjnych do uczniów ze stwierdzoną dyskalkulią . –  W konstytucji jest zapis o tym, że każdy człowiek ma prawo do wolności wyboru zawodu oraz wykształcenia, obowiązkowa matura z matematyki dla osób z dyskalkulią to prawo im zabiera – mówiła profesor Marta Bogdanowicz psycholog kliniczny dziecięcy, honorowa przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Podczas konferencji została również przedstawiona sytuacja prawna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Polsce. Profesor Bogdanowicz podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że przedstawiciele Ministerstwa Edukacji nie chcą dzisiaj rozmawiać o problemie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przeczytała ona listy rodziców, których dzieci przeżywają dramat spowodowany brakiem możliwości przyswojenia materiału, jaki jest potrzebny do zdania matury z matematyki. –  Kropla drąży skałę i my dzisiaj na tej konferencji zaczynamy walkę o to by Zuzanna i wiele innych osób cierpiących na dyskalkulię mogły zdać maturę i kształcić się w kierunkach, jakie sami wybiorą – podsumowała prof. Bogdanowicz.

Podczas Konferencji zostały również zbierane podpisy pod listami poparcia dla działań mających zapewnić możliwość zamiany obowiązkowej matury dla uczniów ze stwierdzoną głęboką dyskalkulią. –  Na naszych listach jest już ponad 350 podpisów rodziców, specjalistów oraz nauczycieli matematyki z całej Polski. W najbliższym czasie umożliwimy również wyrażanie poparcia dla zmian warunków egzaminacyjnych dla osób z głęboką dyskalkulią przez Internet –  mówi profesor Małgorzata Lipowska, specjalista psychologii klinicznej, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki oraz współorganizator konferencji.

Fot. M.Więckowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.