Studia z gwarantowanym zatrudnieniem

17 Lis

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku wraz z ogólnopolską Agencją Pracy Jobhouse zawarła pierwsze w regionie porozumienie wprowadzające studia z gwarantowanym zatrudnieniem.

9 listopada br. nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku oraz ogólnopolską agencją pracy Jobhouse. Strony  reprezentowane były  przez Małgorzatę Bednarek – Wicekanclerz Uczelni oraz Natalię Bogdan – Prezesa Zarządu firmy Jobhouse. Głównym celem zawartego porozumienia jest wprowadzenie studiów z gwarantowanym zatrudnieniem, skierowanych przede wszystkim  do studentów przyjeżdżających z Ukrainy.

Gwarancja zatrudnienia polega na tym , iż studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku podejmujący studia  na dowolnym kierunku oferowanym przez Uczelnię zostaną  objęci opieką firmy Jobhouse, która gwarantuje im zatrudnienie od początku studiów u wyznaczonego pracodawcy.

Ponadto firma Jobhouse stała się partnerem strategicznym WSB w Gdańsku w zakresie wspierania rozwoju kompetencji zawodowych naszych studentów. Wzajemna współpraca przebiegać będzie, również na innych płaszczyznach. Podejmowane będą wspólne inicjatywy w obszarze pośrednictwa pracy, szkoleń, warsztatów zamawianych dla studentów, staży oraz praktyk zawodowych. Również trenerzy oraz doradcy zawodowi pracujący w firmie Jobhouse będą współpracowali z Uczelnią w ramach realizacji wybranych przedmiotów z obszaru dobrego przygotowania studentów do potrzeb rynku pracy.

Dodatkowo zaprosiliśmy naszego nowego partnera biznesowego do Rady Przedsiębiorczości pełniącej funkcję doradczą i ekspercką w zakresie dostosowywania programów i praktyczności kształcenia na wszystkich kierunkach studiów do bieżących wymogów rynku pracy – mówi dr inż. Irena Bach- Dąbrowska Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Gdańsku.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.