Studencie, podnieś swoje kwalifikacje

7 Maj

Wobec współczesnych wysokich wymagań rynku pracy i licznej konkurencji warto do wykonywania zawodu zacząć przygotowywać się już na progu kariery. Czas trwania studiów można wykorzystać na zdobywanie umiejętności, które wzbogacą CV, jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc.

Jedną z najbardziej atrakcyjnych dla studentów opcji, proponowanych przez większość uczelni wyższych, jest możliwość podjęcia studiów na uczelni zagranicznej przez okres od 3 miesięcy do roku. Taki wyjazd to przede wszystkim solidna lekcja języka, szansa poznania obcych kultur i zdobycia umiejętności życia w innych warunkach. Udokumentowane kształcenie na zagranicznej uczelni jest dużym atutem absolwenta starającego się o pracę. Czy studenci chętnie wyjeżdżają? Z takiej możliwości w ramach programu „Erasmus” w roku akademickim 2009/2010 skorzystało 14 021 polskich studentów. Z każdym rokiem liczba ta wzrasta. Na okres studiowania za granicą wszystkim studentom przysługuje stypendium. Jest ono przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na uczelni partnerskiej. Kwota ta jednak nie pokrywa całkowicie kosztów życia w kraju, do którego wyjeżdża student. Jej wysokość zależy od decyzji uczelni i może wynosić 200-300 euro miesięcznie.

Jednak chcąc zmienić miejsce zamieszkania, nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Ciekawą ofertę dla studentów stanowi program mobilności – Most, który umożliwia studiowanie przez pewien czas na wybranym uniwersytecie w Polsce. Wybierać można spośród 18 uczelni. Wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego największą popularnością cieszą się Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Wymagania, jakie musi spełnić kandydat, to zazwyczaj zaliczenie wszystkich przedmiotów ubiegłego semestru, a także przejście przez wymaganą procedurę.

Na poznanie świata i zmianę swojego otoczenia warto wykorzystać także okres praktyki studenckiej. Coraz więcej szkół wyższych daje studentom możliwość odbycia praktyki za granicą. Tutaj podstawowym kryterium przyjęcia jest znajomość języka kraju, do którego wyjeżdża praktykant. W procesie rekrutacji uczelnia może przyjąć też dodatkowe kryteria, np. aktywność na uczelni czy wyniki w nauce.

Jeśli nie interesują nas wyjazdy i chcemy pozostać w kraju, warto sprawdzić, jakie stowarzyszenia i kluby działają na naszej uczelni. A wybór jest duży. W Trójmieście funkcjonuje m.in. Europejskie Forum Studentów (AEGEE) zrzeszające 43 państwa. Wstępując do AEGEE, student dostaje możliwość wyjazdów zagranicznych i uczestnictwa w różnorodnych projektach. Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) to z kolei największa organizacja zrzeszająca słuchaczy akademickich w Polsce. Członkowie NZS między innymi koordynują znane ogólnopolskie inicjatywy, jak „Studencki Nobel” czy program edukacyjny „Drogowskazy Kariery”. W Trójmieście funkcjonuje też organizacja skierowana do studentów uczelni technicznych – BEST. Jej członkowie organizują bezpłatne kursy zagraniczne, a także „Targi Pracy” czy nie mniej popularne „Spotkania z Pracodawcą”.

Przyłączenie się do organizacji studenckiej daje możliwość pracy przy ciekawych projektach i, co nie mniej ważne, zdobycia wielu kontaktów. Bo studia przecież nie muszą ograniczać się do godzin spędzonych na ćwiczeniach i wykładach. Mogą być okresem ciekawie spędzonym z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.