Sprzedajesz przez Internet? Sprawdź czy nie jesteś przedsiębiorcą!

23 Lip

Brak formalnej rejestracji nie oznacza, że z perspektywy obowiązujących przepisów nie jesteśmy przedsiębiorcami. Dla celów podatku dochodowego sprzedaż rzeczy lub świadczenie usług za pośrednictwem Internetu w sposób ciągły (powtarzalny) i zorganizowany (zakup rzeczy w celu dalszej odsprzedaży, stałe kontakty handlowe) posiada znamiona działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy została ona zarejestrowana.

Oznacza to, że jeżeli sprzedajemy przez portale aukcyjne w sposób systematyczny, ciągły, dodatkowo np. zakładamy osobny rachunek bankowy, dla organów podatkowych oznaczać to może, że jesteśmy przedsiębiorcami.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż działalnością gospodarczą nie jest sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu odsprzedaży, lecz spożytkowania w celach osobistych. Przy czym w sytuacji gdy osoba sprzedająca przedmioty swoim zachowaniem wykaże, że realizując tę sprzedaż działa w charakterze przedsiębiorcy i chce oprócz tej transakcji kontynuować tę działalność, to sprzedaż taka będzie zakwalifikowana jako prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za przeanalizowaniem własnego statusu w Internecie jest fakt, że fiskus śledzi aukcje internetowy, nierzadko też podszywając się pod potencjalnego klienta prosi o informację na temat prowadzonej działalności czy ilości przeprowadzonych transakcji. Wtedy tłumaczenia sprzedającego że wyprzedaje jedynie swoje prywatne rzeczy często nie jest wystarczające.

Podsumowując, do okoliczności, które będą wskazywały na prowadzenie działalności gospodarczej, zaliczyć należy:
• dużą częstotliwość sprzedaży,
• ciągłość dokonywanych transakcji,
• rozwijanie, zwiększanie liczby kont na portalach aukcyjnych,
• wielkość wpływów należności z tytułu sprzedaży,
• przemyślany charakter sprzedaży.

WAŻNE! Niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych, nieskładanie deklaracji, zeznań podatkowych, nieopłacanie należnych podatków z tytułu sprzedaży za pośrednictwem Internetu, jak również niedopełnianie w niektórych przypadkach obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności przewidzianej w ustawie Kodeks karny skarbowy.

Zatem może warto zastanowić się nad swoją aktywnością na portalach aukcyjnych, aby w przyszłości nie musieć się tłumaczyć fiskusowi.

Masz więcej pytań? Pisz: biel.wioleta@gmail.com lub redakcja@my3miasto.pl

Wioleta Biel
Doradca podatkowy nr 12310
Wolny zawód doradcy podatkowego został powołany dnia 1 stycznia 1997 roku ustawą z dnia 5 kwietnia 1996 roku o doradztwie podatkowym. Doradca podatkowy posiada prawo do udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu stosowania prawa podatkowego. Co więcej jest uprawniony do reprezentowania klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi. Doradca podatkowy to gwarant bezpieczeństwa i rozwoju firmy.

Źródło fot.: flickr.com/AnnaM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.