Ruszają dotacje UE i spotkania informacyjne dla firm w Agencji Rozwoju Pomorza

26 Sty

64 mln złotych to pula środków przeznaczona na dotacje dla firm w ogłoszonym właśnie przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP) konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Maksymalna kwota, jaką może pozyskać przedsiębiorca na sfinansowanie wydatków wynosi 2 mln złotych. Wnioski przyjmowane będą w ARP od 1 lutego do 15 marca.

Co i dla Kogo
„Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne” – konkurs jest okazją dla mikro, małych i średnich firm do zdobycia dofinansowania na dalszy rozwój głównie poprzez zastosowanie rozwiązań innowacyjnych. Finansowane będą projekty inwestycyjne polegające m.in. na zmianie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakupie maszyn i sprzętu czy rozbudowie zaplecza – co pozwoli rozszerzyć rynki zbytu, paletę oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie finansowe ma również służyć poprawie efektywności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierane będą także inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii.

arp1

Gdzie szukać informacji
Agencja Rozwoju Pomorza organizuje bezpłatne spotkania informacyjne. Najbliższe, dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” RPO WP 2014 – 2020 odbędą się w dn: 9 i 11 lutego, w siedzibie ARP. Na spotkaniach m.in. o tym, kto może starać się o pozyskanie środków UE, preferowane typy projektów, poziom dofinansowania, kwalifikowalność wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny i zasady wyboru projektów, a także podpisywanie umów. Informacje można również uzyskać w Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, z których jeden mieści się w siedzibie ARP.

Szczegółowe informacje o spotkaniach i naborze wniosków – www.arp.gda.pl

Informacja o aktualnie organizowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza spotkaniach informacyjnych na temat konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” znajduje się TUTAJ.

Fot.: Projecton Nikodem Olejniczak

Źródło: Materiały prasowe

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.