Rusza III edycja Konkursu Grantowego Fundusz Inicjowania Rozwoju 2016

28 Paź

Jeśli masz pomysł na rozwój, zmianę w swoim otoczeniu i masz partnerów, którzy chcą razem z Tobą wcielić pomysł w życie, zawalcz o Grant FIR. Wysokość grantów to aż 25.000 PLN. Tegoroczna, łączna pula środków przeznaczona na ten konkurs to 150.000 PLN.

Dzięki zaangażowaniu Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego Funduszu oraz Polpharma S.A. – Partnera Funduszu, dofinansowane zostaną nowatorskie przedsięwzięcia międzysektorowe, służące zmianie społecznej i rozwojowi lokalnych społeczności na Pomorzu. O Granty FIR mogą ubiegać się partnerstwa międzysektorowe reprezentujące co najmniej: jeden podmiot z sektora pozarządowego, jeden podmiot z sektora publicznego i jeden podmiot z sektora prywatnego. Wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa musi być przedstawiciel z sektora pozarządowego (NGO).

W szczególności wspierane będą inicjatywy, mające na celu rozwój społeczności lokalnych i podniesienie jakości życia mieszkańców Pomorza, które spełnią co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– Wspierają rozwój przedsiębiorczości społecznej.
– Wpływają na rzeczywiste rozwiązanie problemu lub wyzwania społecznego danego środowiska lokalnego.
– Przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia.
– Stanowią innowację społeczną.

W tym roku, aby wziąć udział w Konkursie należy w pierwszej kolejności napisać krótki konspekt Projektu poprzez formularz online: goo.gl/forms/7gqyfTP9hTasI17z1 do dnia 7 listopada 2016 roku. Wszystkie Konspekty będą podlegać ocenie wstępnej i tylko najlepsze zostaną zaproszone do kolejnego etapu Konkursu.

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin znajdują się na stronie internetowej www.forumrozwoju.org.pl (zakładka Fundusz Grantowy FIR).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 grudnia br. podczas Konferencji Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku.

Operatorem Funduszu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP „Foundation”. To organizacja, która powstała z inicjatywy dynamicznych ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, sektora samorządowego oraz sektora organizacji pozarządowych. Fundacja realizuje swoją misję i cele poprzez aktywną działalność w następujących obszarach: Kultura, Edukacja, Społeczeństwo, Rozwój Gospodarczy.

Forum Inicjowania Rozwoju jest projektem kluczowym, platformą łączącą wszystkie powyższe obszary. Działania rozwojowe prowadzone są cały rok. Elementem spajającym jest konferencja organizowana raz w roku. Projekt w całości to 3 kluczowe komponenty:
Fundusz Grantowy (Fundusz Inicjowania Rozwoju);
Forum Inicjowania Rozwoju (cykliczna konferencja);
Formy doskonalące (realizowane w całym Regionie).

Więcej informacji:

Koordynator merytoryczny konkursu:
Natalia Siuda, E-mail: koordynator@upfoundation.pl.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.