Rekordowa jesień w gdańskim urzędzie pracy

10 Wrz

W najbliższym czasie osoby poszukujące pracy nie będą miały wielu powodów do narzekań. Już we wrześniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku ruszy największy w tym roku projekt. Na staże, założenie firmy oraz wsparcie finansowe dla pracodawców PUP przeznaczy blisko pięć milionów złotych.

We wrześniu naprawdę warto poważnie pomyśleć o swojej karierze. Są ku temu przynajmniej dwa powody. Pierwszy z nich to statystyka. Twarde dane jasno pokazują, że to właśnie wraz z początkiem jesieni pracodawcy zwiększają swoją aktywność i chętniej niż w wakacje zgłaszają oferty pracy. Drugi to najnowszy projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Realizowany w PUP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego to pod wieloma względami prawdziwy rekordzista. Budżet działania to imponujące 4 miliony 755 tysięcy złotych, dzięki którym uda się pomóc aż 490 osobom.

Dotacje i staże warte 3,5 mln zł …

Największa część budżetu przeznaczona zostanie na bezpośrednie wsparcie bezrobotnych. Zarejestrowanym w gdańskim urzędzie pracy zostaną zaoferowane staże lub środki na podjęcie działalności gospodarczej. Z możliwości nabycia nowych umiejętności będzie mogło skorzystać 220 osób, zaś pieniędzy na założenie firmy starczy dla 170 chętnych. W przypadku staży nabór zainteresowanych prowadzony będzie w trybie ciągłym czyli do wyczerpania miejsc, z kolei na zainteresowanych dotacjami gdański PUP będzie czekał do 11 września.

Wymagania stawiane przed stażystami oraz przyszłymi przedsiębiorcami nie są wygórowane. Obowiązuje kryterium wieku (pow. 30. roku życia) oraz przynależność do co najmniej jednej z tzw. grup szczególnie zagrożonych. Tworzą ją osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (z wykształceniem co najmniej średnim), osoby dojrzałe (pow. 50. roku życia) i kobiety.

… i ponad 1 mln dla pracodawców

Na wsparcie mogą też liczyć pracodawcy planujący zwiększenie zatrudnienia. Dla firm przygotowano dwie propozycje. Pierwsza z nich to refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W tym przypadku przedsiębiorca otrzymuje kwotę do 15 000 zł. Środki te można przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego do pracy dla każdego nowego pracownika. Drugą opcją są prace interwencyjne. Umożliwiają one otrzymanie zwrotu części wynagrodzenia dla nowego pracownika w kwocie nieprzekraczającej 831 zł oraz składek na ZUS przez okres 6 miesięcy. Łącznie z obu form wsparcie będzie mogło skorzystać 100 firm.

Ciekawą propozycją jest także możliwość zorganizowania wspomnianego już stażu. Należy jednak pamiętać, że rozpatrywane będą wyłącznie te wnioski, w których pracodawca zadeklaruje chęć zatrudnienia stażysty po 5 miesięcznym okresie jego przyuczenia.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.