Projekt Wakacyjny Staż 2020 wchodzi w II etap

29 Maj

Rozpoczął się II etap projektu „Wakacyjny Staż 2020” – przyjmowanie zgłoszeń studentów i absolwentów uczelni wyższych. Tegoroczna edycja programu jest szczególna z uwagi na nietypowe warunki i możliwości jej realizacji. W tym roku część fundatorów zmuszona była zrezygnować z udziału w projekcie z powodu panującej epidemii kornawirusa. Dlatego na studentów i absolwentów uczelni wyższych czeka nieco mniej miejsc niż w latach poprzednich. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie wakacyjnystaz.pl. Kandydaci mogą zgłaszać się do piątku 05 czerwca.

Czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc – w okresie od lipca do końca września. Termin ustalany jest indywidualnie z fundatorem stażu. Laureaci projektu otrzymują gwarancję wynagrodzenia w kwocie minimum 1800,-zł brutto za miesiąc pracy, z uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia lub minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Wakacyjny Staż pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie projekt jest także szansą na zdobycie stałego zatrudnienia. W ubiegłym roku blisko połowa ankietowanych laureatów otrzymała oferty pracy po zakończeniu staży.

Wszyscy chętni zaproszeni są do zapoznania się z ofertą staży dostępną na stronie wakacyjnystaz.pl.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.