Piszesz pracę dyplomową o Gdyni? Zgłoś się do konkursu!

28 Wrz

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta.

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd miasta planami i programami. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: praca dyplomowa inżynierska lub magisterska oraz praca dyplomowa doktorska.

W ocenie prac Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na:

*możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
*twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Gdyni;
*innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta.

ETAPY I NAGRODY

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach:

I etap Konkursu – składanie prac dyplomowych do dnia 30.09.2020 roku.
II etap Konkursu – ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do dnia 30 listopada 2020 roku.
III etap Konkursu – ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród: do dnia 15 grudnia 2020 roku.

Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:

*w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda finansowa w wysokości
5 000 zł;
*w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł.

ZGŁOSZENIA

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia Konkursu tj. w okresie między: 1 stycznia 2015 r., a 30 września 2020 r. Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.

Prace konkursowe (w wersji drukowanej oraz elektronicznej – PDF) wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą do dnia 30 września 2020 roku na adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54; 81-382 Gdynia, Wydział Strategii, z dopiskiem „Konkurs – praca dyplomowa” (przy wysyłce drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dostępne są na stronach internetowych www.gdynia.pl oraz www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.