Odkryj swój kapitał z Gdańskim Urzędem Pracy

8 Lis

Koniec roku oznacza przedświąteczną gorączkę pełną promocji. Atrakcyjną ofertę przygotował także Gdański Urząd Pracy. Jest nią projekt Odkryj swój kapitał. To propozycja dla wszystkich mieszkańców Gdańska oraz powiatu gdańskiego pozostających bez pracy, zarejestrowanych jako bezrobotni. Do udziału w programie UP zachęca szczególnie osoby z niepełnosprawnościami. Nabór zainteresowanych potrwa do 14 listopada.

Jakie wsparcie otrzymają uczestnicy projektu?

Na drodze do podjęcia zatrudnienia, na początek niezbędny będzie dobry plan działania, który uczestnicy projektu indywidualnie ustalą wspólnie z doradcy klienta GUP oraz ze specjalistami Stowarzyszenia Akcja Społeczna (SAS), partnera projektu.

Następnie przyjdzie czas na udział m. in. w treningach i grupowych warsztatach kształtujących umiejętności społeczne. Tematyka spotkań i zajęć obejmie np. komunikację, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentację, zdrowy styl życia i współpracę w grupie. Na kolejnym etapie, w zależności od potrzeb, będzie można skorzystać ze szkoleń, staży, a także zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Co ważne, skorzystanie z jednej formy aktywizacji nie będzie wykluczać udziału w innej. Dodatkowo, na etapie szukania pracy, a także już w jej trakcie, do dyspozycji będzie asysta środowiskowa, polegająca na motywowaniu do aktywności, ukierunkowaniu na ustalone cele czy towarzyszeniu w załatwianiu np. spraw urzędowych. Dla zainteresowanych przygotowane zostało również poradnictwo prawne i obywatelskie.

Nie zabraknie również pomocy finansowej związanej z opieką nad dziećmi do lat 6 (dziećmi z niepełnosprawnościami – do lat 18) lub osobami zależnymi.

Udział w projekcie, dzięki karcie osoby aktywnie poszukującej pracy, będzie oznaczał również bezpłatne przejazdy gdańskimi tramwajami i autobusami.

Nabór i dodatkowe informacje

Zgłoszenia do projektu przyjmują bezpośrednio wszyscy doradcy klienta GUP (pokój 28). Pierwsza z planowanych trzech rund rekrutacji potrwa do 14 listopada. Dwa kolejne nabory rozpoczną się już w 2019 r.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielają:

Agnieszka Malewska, doradca klienta, stanowisko nr 25, tel. 58 732 53 47, e-mail agnieszka.malewska@gup.gdansk.pl.

Małgorzata Felchner, doradca klienta, stanowisko nr 4, tel. 58 732 52 32, e-mail malgorzata.felchner@gup.gdansk.pl.

Spotkają się one z wszystkimi osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie, a także poinformują o wynikach rekrutacji.

Oferta dla pracodawców

Projekt „Odkryj swój kapitał” to również szansa dla pracodawców. Przygotowując 70 osób do podjęcia pracy GUP kierować się będzie w dużej mierze oczekiwaniami i potrzebami kadrowymi konkretnych firm i instytucji. Każda z osób biorących udział w projekcie będzie mogli zostać:

1. – przeszkolona w zakresie odpowiadającym wymaganiom pracodawcy,

2. – skierowana na staż do firmy, wraz ze stypendium wypłacanym przez GUP,

3. – zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, co oznacza maksymalnie 6-miesięczną refundację części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS (łącznie nawet 6000 zł).

Obsługą pracodawców zainteresowanych projektem zajmuje się:

Angelina Kapłon, doradca klienta biznesowego, pokój numer 215, tel. /58/ 732 52 46, tel. kom. 514 763 457, adres e-mail: angelina.kaplon@gup.gdansk.pl.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.