Nabór do Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej rozstrzygnięty!

22 Wrz

30 nadesłanych wniosków, 13 wybranych, innowacyjnych projektów — rozpoczyna się kolejny etap projektu INNaczej Funduszu Innowacji społecznych w Gdańsku. Które projekty otrzymają wsparcie finansowe, infrastrukturalne, a także merytoryczne?

Wnioski oceniano pod kątem nawiązania do rzeczywistych problemów, wymagających znalezienia możliwego rozwiązania w skali jednej dzielnicy Dolnego Miasta (komponent Mikro) lub całego Gdańska (komponent Makro). Z nadesłanych aplikacji wybrano 7 wniosków z komponentu Mikro i 6 wniosków z komponentu Makro.

Kluczowe było zachowanie zgodności wniosku z celem projektu i aspektem innowacyjności aplikacji. Komisja oceniała czy przedstawiony we wniosku problem nie posiada już dostępnych rozwiązań oraz czy wnioskujący proponuje nowe, dotychczas nie zastosowane rozwiązania.

Nadesłane wnioski oceniła komisja, w której skład weszli: Paweł Buczyński (Fundacja Gdańska), Tomasz Nadolny (Fundacja Gdańska), Michał Pielechowski (Wydział Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska), Magdalena Skiba (Wydział Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska), Jan Wyrwiński (Fundusz Alfabeat), Magdalena Zwodny-Barabanow (Wydział Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska).

Do konkursu składano aplikacje dotyczące dwóch skali działań: Dolnego Miasta i całego Gdańska. Spośród 30 aplikacji komisja konkursowa wybrała 13 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe, infrastrukturalne, a także merytoryczne. Operator Funduszu, Fundacja Gdańska nawiąże kontakt i kilkumiesięczną współpracę z wnioskodawcami. Projekty będą prezentowane podczas spotkania z mentorami INNaczej na Mixerze w październiku 2017.

Wnioski wybrane w konkursie Funduszu Innowacji Społecznych projektu INNaczej:

Komponent Mikro. Wybrane wnioski dotyczące działań na Dolnym Mieście otrzymają wsparcie merytoryczne, infrastrukturalne, a także wsparcie finansowe.

1. „Wymiana bezgotówkowa umiejętności”. Wnioskodawca: Fundacja Generacja. Przyznano stypendium w wysokości 300 zł brutto miesięcznie i 2000 zł brutto dofinansowania do realizacji projektu. W ramach projektu powstanie prototyp praktyk, wymiany umiejętności, warsztatów barterowych i grup samokształceniowych. Zostanie utworzona kilkuosobowa grupa liderów, którzy mogliby realizować projekt, rozszerzając go na inne dzielnice.

2. „Pupa nie szklanka”. Wnioskodawca: Ewa Patyk. Przyznano stypendium w wysokości 300 zł brutto miesięcznie i 2000 zł brutto dofinansowania do realizacji projektu. W ramach projektu powstanie kurs online dla rodziców, którzy chcą przestać stosować przemoc wobec swoich dzieci, ale brakuje im do tego wiedzy, kompetencji lub nawyków. Kurs realizowany będzie za pośrednictwem webinarów, a także komunikatorów online.

3. Wsparcie innowatora społecznego: Natalii Chylińskiej. Przyznano stypendium 300 zł brutto miesięcznie do końca 2017 roku, a także 2000 zł brutto na realizację projektu w wypracowanym obszarze w ramach ISE – Inkubatora Sąsiedzkiej Energii.

4. Wsparcie innowatora społecznego: Moniki Masalon. Przyznano stypendium 300 zł brutto miesięcznie do końca 2017 roku, a także 2000 zł brutto na realizację projektu w wypracowanym obszarze w ramach ISE – Inkubatora Sąsiedzkiej Energii.

5. Wsparcie innowatora społecznego: Edyty Dudek. Przyznano stypendium 300 zł brutto miesięcznie do końca 2017 roku, a także 2000 zł brutto na realizację projektu w wypracowanym obszarze w ramach ISE – Inkubatora Sąsiedzkiej Energii.

6. Wsparcie innowatora społecznego: Bartosz Wojtasiak. Przyznano stypendium 300 zł brutto miesięcznie do końca 2017 roku, a także 2000 zł brutto na realizację projektu w wypracowanym obszarze w ramach ISE – Inkubatora Sąsiedzkiej Energii.

7. Wsparcie innowatora społecznego: Aleksandra Kulińska. Przyznano stypendium 300 zł brutto miesięcznie do końca 2017 roku, a także 2000 zł brutto na realizację projektu w wypracowanym obszarze w ramach ISE – Inkubatora Sąsiedzkiej Energii. Uwaga Dofinansowanie przyznane warunkowo, jeżeli pomysł uda się połączyć z projektem MAKRO pomysłodawcy D. Kwiatkowskiego.

Komponent Makro. Wybrane wnioski dotyczące działań w Gdańsku otrzymają wsparcie merytoryczne, infrastrukturalne, a także wsparcie finansowe.

1. „Aplikacja – pozytywna rywalizacja”. Wnioskodawca: Zespół Szkół nr 8 w Gdańsku. Przyznane dofinansowanie: 3000 zł brutto. Zamierzeniem projektu jest osiągnięcie 3 celów głównych: zaspokojenie potrzeb specjalistycznych uczniów, budowanie odpowiedzialnej społeczności szkolnej i sieciowanie w obszarze aktywności wolontariackiej. W ramach projektu zostanie opracowana mobilna platforma/aplikacja oparta o elementy grywalizacji – pozytywnej rywalizacji.

2. „Holoroad”. Wnioskodawca: StartUp medyczny Holoroad. Przyznane dofinansowanie: 3000 zł brutto. Wnioskodawca w czasie projektu zakłada wypracowanie metodologii pracy urządzenia, dzięki czemu obniży cenę produktu, tak by kwota zmieściła się w trzech tysiącach oferowanych przez fundusz na prototypownie pomysłu. W wyniku dofinansowania Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Gdańsku otrzyma nowoczesne narzędzie rehabilitacyjne, wykorzystujące technologię VR/AR dla osób niedowidzących.

3. „Matematyka” Wnioskodawca: Widoki po lekcjach. Przyznane dofinansowanie: 3000 zł brutto. Celem projektu jest propagowania matematyki. Zadania, łamigłówki i zagadki matematyczne pojawią się na przystankach komunikacji miejskiej, urzędach, bankach i innych miejscach publicznych.

4. „Plac Niespodzianka”. Wnioskodawcy: Koło naukowe zrzeszające studentów architektury i urbanistyki BUA. Przyznane dofinansowanie: 3000 zł brutto. „Plac Niespodzianka” to projekt, który będzie serią instalacji pop-up w różnych częściach Gdańska. Przybiorą one formę ciągłego prototypownia poprzez szybkie zmienianie przestrzeni miejskie w krótkich odstępach czasu. Mały zespół dopasuje dotychczasowy wygląd i rolę placu, dziedzińca lub podwórka w jednej z dzielnic Gdańska. Miejsca zostaną dobrane na podstawie Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska. Zmiany poprzedzone będą badaniem potrzeb mieszkańców oraz historii danego miejsca tak, żeby wpasować się w jego unikalny charakter.

5. „Wygrzewalnie”. Wnioskodawca: Architipi. Przyznane dofinansowanie: 3000 zł brutto. Projekt zakłada stworzenia w przestrzeni publicznej miejsc dających schronienie przed wiatrem, chłodem i deszczem na podstawie wykorzystanie energii słonecznej. Docelowo ma powstać sieć „Wygrzewalni” dostępnych w całym mieście.

6. „Projekt Bank Żywności”. Wnioskodawca: D. Kwiatkowski. Przyznane dofinansowanie: 3000 zł brutto. Uwaga Dofinansowanie przyznane warunkowo, jeżeli pomysł uda się połączyć z projektem MIKRO pomysłodawczyni Aleksandry Kulińskiej.

INNaczej powstało dla mieszkańców Gdańska i rozwijane jest przez Urząd Miejski w Gdańsku, Fundację Gdańską oraz przedstawicieli biznesu doświadczonych we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć – Fundusz Alfabeat.

Fot.tyt.: INNaczej miksery.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.