Michał Mysiak członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza.Edukacja.Rozwój!

29 Gru

Prezes Zarządu Pomorskiej Fundacji Inicjatyw GospodarczychMichał Mysiak, został członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój”. Program obejmie inicjatywy na rzecz zatrudniania osób młodych, podnoszenia kompetencji w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki oraz zwiększenie jakości i efektywności kształcenia.

Do zadań Komitetu Monitorującego należy nadzór właściwego wykorzystania, efektywnego wdrażania oraz ewaluacja programów operacyjnych. Jest on również odpowiedzialny za przygotowywanie rekomendacji obejmujących swoim zakresem zmiany kierunków i dostosowania w metodach wdrażania funduszy.

Michał Mysiak odpowiedzialny będzie za opiniowanie projektów w obszarze innowacyjnej edukacji z wyłączeniem szkolnictwa wyższego.

– Absolwenci studiów nie są przygotowani do pracy. Pracodawcy biją na alarm od dłuższego czasu, jednak obecny system jest nieefektywny. Od początku istnienia Pomorskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z powodzeniem realizujemy projekty oparte o potrzeby przedsiębiorców. Cieszy mnie fakt, że teraz będę miał wpływ na kierunek wydatkowania środków w obszarze innowacyjnej edukacji  – mówi Michał Mysiak, prezes zarządu Pomorskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych.

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych jest autorem pierwszego w Polsce projektu CODE 2.0 „uszytego” na potrzeby rynku pracy, który entuzjastów nowych technologii zmienia w programistów w okresie 5 miesięcy. Pierwsza edycja projektu realizowana przy wsparciu m.in. Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz InvestGDA zakończyła się wielkim sukcesem. 13 z 15 bezrobotnych uczestników projektu znalazło zatrudnienie w pomorskich przedsiębiorstwach technologicznych.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.