Mediacje – narzędzie rozwiązywania sporów

13 Wrz

25 września o godz. 17:00 Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na powakacyjne spotkanie Platformy Mikroprzedsiębiorczości „Klucz”. Tematem spotkania będą mediacje jako narzędzie rozwiązywania sporów gospodarczych i pracowniczych poza sądem. Wykład poprowadzi Joanna Radko–Mozoluk – certyfikowany mediator, wpisany na listę stałych mediatorów sądowych.

Korzyści dla Uczestnika spotkania :
– umiejętność rozpoznania spraw nadających się do mediacji,
– umiejętność właściwego wykorzystania mediacji i dobrego udziału w niej,
– będzie myślał konstruktywnie i strategicznie w sytuacji sporu,
– będzie mógł uchronić firmę przed ewentualnym postępowaniem sądowym i zakończyć spór szybciej w sposób satysfakcjonujący strony,
– będzie umiał budować dobry wizerunek swojej osoby jako odpowiedzialnego przedsiębiorcy.

Joanna Radko–Mozoluk prowadzi firmę PRO PACTUM Mediacje w Gdyni. Prawnik–praktyk, posiadający doświadczenie zawodowe w działach finansowych i prawnych firm i instytucji samorządowych. Znajomość prawa gospodarczego i prawa pracy pozwala jej na właściwe rozeznanie sporów gospodarczych.

Kiedy? 25 września 2017r., godz. 17,00.
Gdzie? Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, sala nr 107, (I piętro)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: a.berg@gdynia.pl.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.