Z „małego ZUS” na „duży” i co teraz?

22 Mar

Poczatkujący przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z “małego ZUS”. To możliwość opłacania niższych składek przez pełne 24 miesiące. Po upływie tego czasu musimy pamiętać o tym, że będziemy płacić składki w wyższej stawce, ale i o dopełnieniu kilku formalności.

Preferencyjne składki przysługują przez pełne 24 miesiące od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność od pierwszego dnia miesiąca, opłaca „mały ZUS” przez 24 miesiące, licząc od miesiąca rozpoczęcia działalności. Natomiast przedsiębiorca, rozpoczynający działalność w trakcie miesiąca, termin ten liczy od pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia działalności. Pierwszy, niepełny miesiąc nie jest zaliczany do sumy 24 miesięcy. Przykładowo, Pani Dorota, która rozpoczęła działalność 15 lutego 2016 r., korzysta z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS do 28 lutego 2018 r. Pełne składki ZUS będzie odprowadzać dopiero za marzec 2018 r. z terminem płatności w kwietniu.

Przejście z “małego” na “duży ZUS” nie następuje automatycznie. Musimy złożyć druk ZUS ZWUA, za pomocą którego wyrejestrujemy się jako płatnik składek. Wskazujemy w nim termin zakończenia płacenia niższych składek oraz kod ubezpieczenia 05 70 00, a więc składek preferencyjnej wysokości. Wyrejestrować się musimy w ciągu 7 dni od daty utraty prawa do “małego ZUS-u”. Następnie składamy druk ZUS ZUA, który stanowi rejestrację płatnika składek. W nim wskazujemy termin, od którego rozpoczyna się opłacanie składek w standardowej wysokości i przynależny im kod ubezpieczenia, czyli 05 10 00. Termin w tym wypadku to 7 dni od momentu, w którym zaczynają obowiązywać wyższe składki. Ostatni krok to złożenie deklaracji ZUS DRA za pierwszy miesiąc opłacania składek w standardowej wysokości. Za jej pomocą określamy podstawę do wyliczenia składek. Deklarację trzeba złożyć najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. do 10 kwietnia za marzec), jeżeli opłacamy składki sami za siebie. Jeżeli zatrudniamy pracowników to termin upływa 15 dnia następnego miesiąca.

Przedsiębiorca korzystający z preferencyjnych składek ZUS powinien dokładnie pilnować terminu 24 miesięcy i po jego upływie przerejestrować się na pełne składki. Konsekwencją może być bowiem powstanie zaległości, a wówczas trzeba zapłacić odsetki od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy „małym”, a „dużym ZUS-em”. Opłacanie zbyt niskich składek na ubezpieczenie chorobowe (które jest dobrowolne) może spowodować brak prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Wszyscy, którzy mają wątpliwości mogą skorzystać z porady pracowników ZUS na salach obsługi lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.