„Książka z Kluczem” – spotkanie z Dariuszem Filarem

8 Sty

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na noworoczne spotkanie Platformy Mikroprzedsiębiorczości „Klucz”, które odbędzie się 18 stycznia 2016r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, sala 107 (I piętro). Gościem spotkania będzie profesor Dariusz Filar – Honorowy Patron Platformy, ekspert z zakresu ekonomii, autor książki pt. „ Między zieloną wyspą a dryfującą krą. Gospodarka Polski w latach 2007-2015”.

Książka Dariusza Filara jest próbą wyjścia poza spór między określaniem Polski jako „zielonej wyspy” wolnej od ekonomicznych wstrząsów, kraju, którego obywatele mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość, a określeniem Polski jako „dryfującej kry”, kraju uzależnionego od obcego kapitału, kraju, w którym gospodarka działa na rzecz elitarnej części społeczeństwa. Autor omawia czynniki, którym należy zawdzięczać fenomenalną zdolność Polski do utrzymywania wzrostu w czasach gdy inni pogrążyli się w recesji. Jednocześnie pisze o cenie, którą za wzrost przyszło nam zapłacić, w myśl tezy Miltona Friedmana – „nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad”. Przedmiotem analizy Dariusza Filara zwolennika wolnego rynku, są najważniejsze wyzwania, na jakie gospodarka polska napotka w najbliższych latach.

Lata 2007-2015 były pełne znaczących wydarzeń gospodarczych, a ich wspólny sens stanowiło pracowite zmniejszanie dystansu dzielącego nas od tej szczęśliwszej części Europy, której udało się uniknąć półwiecza (1939-1989) prawdziwego rujnowania gospodarki, niszczenia ludzkich talentów i trwonienia kapitału. Przez tych osiem ostatnich lat Polska przesunęła się z pozycji kraju biednego (połowa europejskiej średniej mierzonej PKB na mieszkańca w 2007 roku) na pozycję graniczącą z klubem krajów średniozamożnych (ponad dwie trzecie europejskiej średniej). Czy można było piąć się w górę szybciej? Być może, ale nie zapominajmy, ile krajów Europy w tym samym czasie i w świetle tego samego wskaźnika zjeżdżało w dół (przede wszystkim Grecja, ale także Hiszpania, a nawet Włochy), a ile zatrzymało się w miejscu, choć oczywiście na wysokim, wcześniej zdobytym poziomie (Francja, Wielka Brytania). Zdolność Polski do podnoszenia rozmiarów produkcji i dobrobytu na przekór niekorzystnym tendencjom w gospodarce europejskiej i światowej była jedną z tych naszych cech, które przyciągały uwagę i wzbudzały podziw zewnętrznych obserwatorów. […] Wymarzony scenariusz gospodarczy dla Polski na najbliższe lata to utrzymanie cech „zielonej wyspy” i uwolnienie się od objawów dryfującej kry. Gdyby taki scenariusz udało się zrealizować, zieleń wyspy mogłaby stać się jeszcze intensywniejsza niż dotychczas” (fragment książki).

Na spotkaniu wraz z profesorem Dariuszem Filarem, , będzie można przeanalizować najważniejsze aspekty polskiej gospodarki ostatnich lat oraz perspektywy jej rozwoju.

Nowym elementem spotkania będzie tzw. szybka randka biznesowa. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 4 minuty na rozmowę przy jednym stoliku (po 2 minuty na osobę). Podczas rozmów w parach, osoby prezentują swoją działalność i szukają płaszczyzny do możliwej współpracy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Anną Berg, tel. 58 668 20 32; e-mail: a.berg@gdynia.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.