Kolejne zaświadczenia dostępne w ZUS „od ręki”

16 Mar

W placówkach ZUS płatnicy składek mogą „od ręki” dostać trzy kolejne rodzaje zaświadczeń potwierdzające: że zgłosili ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, że jako płatnik składek figurują w bazie ZUS oraz potwierdzające liczbę osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń.

Do tej pory zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego mógł dostać jedynie sam ubezpieczony. Teraz z wnioskiem o nie może wystąpić także płatnik. Jest ono potrzebne np. przy staraniach o kartę pobytu dla cudzoziemca.

Zdarzało się, że płatnicy występowali z wnioskiem o niezaleganie ze składkami, tylko po to by potwierdzić status płatnika. Teraz mogą zwrócić się o specjalne zaświadczenie, na którym ewentualne zadłużenie w ZUS nie jest wykazywane, bo potwierdza ono wyłącznie fakt zarejestrowania płatnika składek.

Płatnikom przy rozliczeniach prowadzonych z innymi instytucjami, np. Powiatowymi Urzędami Pracy, czy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może być przydatne zaświadczenie potwierdzające liczbę osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń.

Wszystkie wymienione zaświadczenia można uzyskać u doradców płatników, pracujących na salach obsługi klientów. Zaświadczenia potwierdzają stan faktyczny na dzień wystawienia.

Wystawiane są od razu, jeżeli nie ma żadnych wątpliwości co do danych zgromadzonych na koncie płatnika i nie są konieczne wyjaśnienia. Gdy niezbędne jest postępowanie wyjaśniające, wnioski o wydanie zaświadczenia są przekazywane do komórek merytorycznych. Od wyboru klienta zależy czy odbierze zaświadczenie w placówce ZUS, czy otrzyma je pocztą.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.