Innowacyjność, kreatywność, personalizacja. Edukacja przyszłości. Young Digital Planet

19 Wrz

W środę 17 września 2014 r w budynku Łużycka Plus w Gdyni odbyła się debata Innowacyjność, kreatywność, personalizacja. Edukacja przyszłości, połączona z otwarciem nowej siedziby Young Digital Planet S.A. Celem debaty było określenie obszarów działania we współczesnym środowisku edukacyjnym oraz wyzwania stojące przed systemem oświaty w przyszłości.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, menedżerowie oświaty, a także przedstawiciele firm, którzy swoimi rozwiązaniami kształtują rzeczywistość edukacyjną w Polsce. Wśród zaproszonych gości byli między innymi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Pomorska Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko, specjalistka w dziedzinie neurodydaktyki dr Marzena Żylińska, nauczyciel III LO w Gdyni, którego uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych olimpiadach i konkursach Ryszard Szubartowski, a także przedstawiciele biznesu: Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki oraz przedstawiciel Grupy Lotos S.A. Mirosława Chojnacka.

Podczas uroczystego otwarcia Andrzej Molski, reprezentujący Young Digital Planet zapewniał: – Jesteśmy przykładem, że nowoczesna edukacja może być ciekawa i innowacyjna. Nasza firma wywodzi się z Trójmiasta, po 20 latach działalności jest obecna na 49 światowych rynkach i nie traci entuzjazmu, jaki jej przyświecał w początkach działalności. Wyraził nadzieję, że: – Edukacja i innowacyjność, która jest przestrzenią społeczną, będą stanowiły nasz wspólny obszar zainteresowania. Obszar, w którym funkcjonujemy wszyscy: przedsiębiorcy, rodzice, dzieci i samorządy – podkreślił.

Następnie gratulacje firmie złożył Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który podczas debaty zwrócił uwagę na fakt znaczenia rangi edukacji, w której, jak powiedział: – Musimy sięgać do najbardziej nowoczesnych metod i umożliwić rozwój edukacji w całym regionie. Dzięki narzędziom informatycznym możemy wyrównywać szanse edukacyjne.

Kwestie kształcenia dla przyszłości oraz promowania kreatywnego nauczania podjęła w debacie Pomorska Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko, stwierdzając – Należy wzbogacać ofertę edukacyjną i docierać z edukacją wszędzie. Z tą tezą zgodziła się przedstawicielka firmy Young Digital Planet Jolanta Gałecka, według której najważniejsze w edukacji jest zrozumienie i indywidualność ucznia. Uczniowi potrzebne jest wsparcie w postaci kreatywnego nauczyciela, który rozumie indywidualność ucznia. Nie ma kreatywności bez personalizacji.

O pasji i edukacji czyli roli nauczyciela w procesie kształcenia mówił pomorski edukator Ryszard Szubartowski: – Głównym elementem sukcesu ucznia jest jego mądra praca, możliwości oraz predyspozycje. Stawianie wyzwań pomaga w rozwoju, należy podejmować nowe wyzwania oraz uczyć się, aby móc i potrafić znaleźć rozwiązania. Musimy zauważyć rzeczywistość i pogodzić się z faktem, że nie każdy uczeń jest w stanie wejść na szczyt.

Uczestnicy konferencji - fot. Young Digital Planet
Uczestnicy konferencji – fot. Young Digital Planet

Następny gość debaty, neurodydaktyk Pani Marzena Żylińska, opowiadała o umiejętnym wykorzystywaniu potencjału ucznia w szkole. Nawiązując do wypowiedzi Ryszarda Szubartowskiego stwierdziła jednak, że każdy jest w stanie wejść na swój własny szczyt, każdy ma swoje możliwości. Musimy podejmować wyzwania i uczyć się przez całe życie – aby potencjał mózgu wzrastał, nowe technologie są konieczne.

 

Omówienia dzisiejszego systemu edukacyjnego dokonał Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Ryszard Canowiecki, który powiedział: – Pracodawcom bardzo zależy na pozyskiwaniu kadry dobrze wyuczonej i przygotowanej do zawodowej pracy. Stowarzyszenie, któremu przewodzi od dwóch lat ma sekcję edukacyjną, w ramach której nauczyciele na bieżąco konsultują się z przedsiębiorcami. Canowiecki zaznaczył też, że pracodawcom bardzo zależy również na dobrej kondycji szkół zawodowych i średniej kadrze menedżerskiej. Dodał również, że absolwenci przychodzą świetnie przygotowani technicznie i merytorycznie ale brak im kompetencji komunikacyjnych umożliwiających pracę w zespole…. I na tym również powinna koncentrować się edukacja.

Znakomitym przykładem firmy, która umożliwia wyrównywanie szans dzięki nowoczesnej technologii, jest właśnie firma Young Digital Planet,  przekonywała Mirosława Chojnacka z Grupy Lotos. – Współczesna edukacja powinna uczyć współpracy, porozumiewania się i indywidualnego rozwoju.

Podsumowania debaty dokonał Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, przekonując gości, że wygra ten, kto odkryje pomysł, a tym pomysłem może być właśnie edukacja.

Po zakończonej konferencji goście zostali zaproszeni do zwiedzenia siedziby firmy Young Digital Planet, która przeniosła się do biurowca na ul. Łużyckiej 3c. Na swoje potrzeby wynajęła biura o powierzchni ok. 2,5 tys. m kw. i zajmuje dwa piętra. W nowych biurach spółki pracuje obecnie ok. 230 osób.

 Źródło: Informacja prasowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.