Innowacyjne wsparcie przykładem dla innych

18 Gru

Gdyńska „Innowacja w Polityce”, czyli projekt wsparcia dla przedsiębiorców podczas pandemii COVID-19 zdobywa uznanie. Miejska pomocna dłoń w postaci bezpłatnego doradztwa dla firm w kryzysie była jednym z tematów wykładu świątecznego Centrum Stosunków Międzynarodowych i ThinkTank.

Nie ustają echa nagrody „Innowacje w Polityce” dla wiceprezydent Gdyni Katarzyny Gruszeckiej–Spychały za projekt wsparcia gdyńskich przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa. Międzynarodowy laur przyznany miejskiej innowacji głosami ponad tysiąca Europejczyków był jednym z tematów wykładu świątecznego współorganizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i ThinkTank we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

„Nowa normalność. Jak wkrótce będzie wyglądał nasz świat?” – to hasło przewodnie spotkania online, które posłużyło za platformę wymiany poglądów na temat tego, co zmienia się w naszym otoczeniu wskutek pandemii.

O gdyńskiej innowacji w zacnym gronie

Jeden z głównych tematów świątecznego spotkania to właśnie rozmowa z laureatami konkursu „Innowacje w Polityce” („Innovation in Politics Awards”), czyli w tym przypadku bliższe spojrzenie na wsparcie doradcze, które Gdynia zaproponowała lokalnym firmom jeszcze w pierwszej fazie pandemii COVID-19. Przypomnijmy, że za ten projekt miasto nagrodzono niedawno tegorocznym głównym laurem w kategorii „Gospodarka” wśród innowacyjnych pomysłów z całej Europy.

Poniżej rozmowa dotycząca gdyńskiego projektu nagrodzonego tytułem „Innowacji w Polityce”:

Na pytania Julii Kozak z Innovation in Politics Institute w Polsce dotyczące gdyńskiego wsparcia odpowiadały wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała oraz Agnieszka Kukiełko, naczelnik Wydziału Polityki Rodzinnej gdyńskiego Urzędu Miasta, odpowiedzialna za działanie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Pomyśleliśmy, że trzeba dać przedsiębiorcom wsparcie doradcze, że trzeba im zapewnić, po pierwsze, możliwość finansową skorzystania z tego rodzaju wsparcia, poszerzenia swoich kompetencji, zdobycia porad eksperckich, po drugie zdjąć z ich głów konieczność weryfikacji tych ekspertów i autorytetem miasta potwierdzić, że te osoby naprawdę dysponują właściwymi kompetencjami i doświadczeniem, aby móc ich wspomagać, po trzecie: przekonać, że rzeczywiście wiele można w takiej sytuacji zrobić. Wsparcie było również szeroko zakrojone pod kątem branżowym. Oferowaliśmy od rzeczy najbardziej oczywistych, czyli np. doradztwa dotyczącego korzystania ze wsparcia tarczowego, przez dość typowe poradnictwo z zakresu prawa czy podatków, aż po doradztwo finansowe czy z zakresu strategii biznesowych. Wiemy, że niektóre firmy dokonały głębokiej restrukturyzacji pod wpływem tych porad – mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Wyzwaniem na samym początku wydawało się to, że nie uda nam się bardzo szybko dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, czyli do przedsiębiorców, jednak nasi przedsiębiorcy, którzy są bardzo aktywni i otwarci, bardzo szybko potrafią dostosowywać się do wszelkich zmian. Zaraz po zwodowaniu projektu i jego promocji jeden drugiemu bardzo szybko przekazywali informacje o wszystkich elementach wsparcia. Mamy zupełnie przypadkowo okrągłą statystykę 100 przedsiębiorców, którzy skorzystali z 239 godzin w ramach voucherów. Wspierało ich 28 doradców eksperckich w 6 zakresach tematycznych – podkreśliła Agnieszka Kukiełko, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Gdyni.

O tym, jak przebiegał projekt wsparcia dla przedsiębiorców w Gdyni opowiadały podczas świątecznego wykładu CSM i ThinkTank wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała (u góry z prawej) oraz naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Gdyni Agnieszka Kukiełko (na dole po prawej)

Rozmowie na temat gdyńskiej „Innowacji w Polityce” i tego, jak przełożyła się na kondycję lokalnej gospodarki, przysłuchiwały się cenione autorytety skupione wokół CSM i ThinkTank, m.in. dr Małgorzata Bonikowska, dr Katarzyna Młynek czy David Gregosz.

Więcej informacji na temat wdrożonego w Gdyni projektu wsparcia dla przedsiębiorców w czasie COVID-19 oraz samej nagrody „Innowacje w Polityce” można znaleźć we wcześniejszej publikacji w serwisie Gdynia.pl.

Pełen zapis części świątecznego spotkania CSM i ThinkTank poświęconej gdyńskiemu projektowi nagrodzonemu w międzynarodowym konkursie jest dostępny także na kanale YouTube ThinkTanku.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.