Grupa Pracuj wesprze zdolnych studentów

23 Lip

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj skierowany jest do studentów kierunków informatycznych i związanych z nowymi technologiami. Od 2015 roku Kapituła Funduszu wsparła dwudziestu sześciu studentów. Termin nadsyłania aplikacji do tegorocznej edycji upływa 31 lipca. Do aplikowania zaproszeni są studenci uczelni wyższych w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu.

Powołany przy Fundacji im. S. Batorego Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj ma na celu pomoc młodym, zdolnym ludziom z niezamożnych środowisk w kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Stypendia skierowane są do studentów kierunków informatycznych i związanych z nowymi technologiami. Jak wynika z danych i prognoz rynkowych, te właśnie specjalizacje są jednymi z najbardziej przyszłościowych. Już dziś zarówno w Polsce, jak i w Europie brakuje specjalistów IT i jak wynika z danych Pracuj.pl, popyt na tych ekspertów stale rośnie.

Stypendyści, oprócz wsparcia finansowego w wysokości 700 zł miesięcznie, wypłacanego przez dziesięć miesięcy podczas pierwszego roku studiów, będą mieli zapewniony kontakt z osobistym opiekunem Grupy Pracuj. Ekspert pomoże m.in. w aklimatyzacji w nowym mieście akademickim oraz wskaże ważne aspekty dotyczące świadomego planowania ścieżki kariery. Pomoc opiekunów będzie prowadzona w formie konsultacji on-line i bezpośrednich spotkań.

Nasz program ma na celu przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych młodych, zdolnych ludzi. Chcemy pomagać stypendystom nie tylko pod względem finansowym, ale również w odnalezieniu się w nowej, akademickiej rzeczywistości. Pasje rozwijane już podczas pierwszego roku studiów, mają duże znaczenie i mogą zaprocentować w dalszej, naukowej drodze. Wparcie materialne jest bardzo ważne, ale wartość dodana, jaką może dać wykorzystanie wiedzy zespołu Grupy Pracuj, to coś więcej, niż codzienna pomoc. Cieszymy się, że kwalifikacje i doświadczenie naszych pracowników pomagają młodym talentom – mówi Aleksandra Kowalewska, odpowiedzialna za działania CSR w Grupie Pracuj.

O stypendia z Funduszu starać się mogą maturzyści i maturzystki, którzy dostali się na I rok studiów na następujących uczelniach oraz wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami:

• w Gdańsku: na Politechnice Gdańskiej,
• w Krakowie: na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim,
• w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Politechnice Lubelskiej,
• w Poznaniu: na Politechnice Poznańskiej,
• w Rzeszowie: na Politechnice Rzeszowskiej,
• w Warszawie: na Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej,
• we Wrocławiu: na Politechnice Wrocławskiej.

Jak pokazują tegoroczne badania „Dobra pensja na start” Pracuj.pl kierunek wybranych studiów już na samym początku kariery determinuje wysokość pensji. W grupie najlepiej zarabiających osób są absolwenci kierunków związanych z IT i nowymi technologiami. Statystycznie ich pensje są o tysiąc złotych wyższe.

Informacje na temat Funduszu Grupy Pracuj wraz z dokumentami do pobrania.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.