Doradzą, kim zostać w przyszłości

15 Paź

„Gdyńscy doradcy kariery” zbadają predyspozycje zawodowe uczniów i pomogą w podjęciu decyzji, w której branży najlepiej odnajdzie się dana osoba. Określą mocne i słabe strony, które mogą zadecydować o sukcesie. Działanie rozpoczyna punkt konsultacyjny, który jest efektem pracy specjalnego zespołu powołanego przez prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka.

Na rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników, świeżo upieczeni absolwenci pozostają bez pracy lub podejmują się zajęć poniżej kwalifikacji – Gdynia nie godzi się na taki stan rzeczy. Prezydent Wojciech Szczurek powołał specjalny Zespół ds. Rozwoju Zawodowego, który pracuje nad tym, by edukacja w Gdyni odpowiadała na potrzeby rynku, a młodzi ludzie wybierali zawody do których mają predyspozycje. Pracą zespołu kieruje wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Wybierz swoje marzenia

Efektem pracy zespołu jest między innymi uruchomienie punktu konsultacyjnego „Gdyńscy Doradcy Kariery”. To innowacyjny projekt, który dzięki pomocy specjalistów ma ułatwić młodym gdynianom znalezienie odpowiedzi na ważne pytania o własną przyszłość.

 Już dziś mówimy o tym, że rynek pracy jest bardzo trudny, a jedną z największych trudności diagnozowanych jako bariera rozwoju gospodarczego jest możliwość znalezienia dobrego pracownika. Jedną z pierwszych aktywności podjętych przez zespół jest doradztwo zawodowe. Myślimy o młodych ludziach i o tym, że podjęcie przez nich właściwego wyboru ścieżki zawodowej jest jednym z gwarantów ich powodzenia w życiu prywatnym i tego, aby gospodarka mogła się rozwijać. Tymczasem podjęcie tej decyzji bywa niezwykle trudne – podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki i jednocześnie przewodnicząca gdyńskiego Zespołu ds. Rozwoju Zawodowego.

Niezwykle ważne jest to, żeby decyzja nie wynikała tylko z mody, z tego o czym słyszymy w środkach masowego przekazu, ale żeby była to przemyślana decyzja. Decyzja wsparta rozmową z rodzicami, nauczycielem i między innymi także z doradcą zawodowym – wyjaśnia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.– Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy rusza w Gdyni nowy projekt, dzięki któremu nie tylko uczniowie, ale też rodzice będą mogli dowiedzieć się, jak wesprzeć swoje dziecko w właściwym wyborze, tak aby uczeń w przyszłości mógł wykonywać zawód, który będzie sprawiał przyjemność – dodaje wiceprezydent.

Doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy zajmą się dokładną analizą silnych stron każdego ucznia i spróbują nakierować młodzież oraz rodziców na odpowiedni kierunek. Bez przymusu, ale z fachową diagnozą i racjonalną oceną.

Będziemy badać predyspozycje zawodowe przez rozmowę indywidualną z uczniem i obserwacje rodziców, ale będą to także testy, z których będą wynikać wnioski o tym, do czego dziecko ma zdolności, co lubi, jakie ma preferencje i o czym marzy. Wybiera się te cechy, które są mocnymi stronami dziecka – mówi Ewa Andziulewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

Skorzystać z punktu konsultacyjnego będzie można nie tylko indywidualnie, ale też grupowo, poznając najbardziej przydatne, ogóle informacje o sytuacji na rynku pracy.

Doradcy w InfoBoksie

Punkt konsultacyjny działa w Gdynia InfoBox – to miejsce spotkań doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z młodzieżą dokonującą wyboru szkoły, kierunku studiów, zawodu oraz ich rodzicami.

Konsultacje indywidualne z doradcami odbywają się w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach od 12:00 do 18:00. Przeznaczone są one dla uczniów i rodziców i dotyczą wyboru szkoły, wyboru zawodu, określenia potencjału ucznia.

W ramach indywidualnych konsultacji doradcy zawodowi:
– przeprowadzają testy predyspozycji i uzdolnień;
– wskazują możliwe ścieżki edukacji i późniejszej kariery zawodowej;
– wzmacniają postawy prorozwojowe;
– motywują;
– informują o aktualnych realiach rynku pracy.

Z kolei w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17:00 odbywa się spotkanie grupowe dla rodziców, którzy chcą wesprzeć swoje dzieci w wyborze szkoły/zawodu. Podczas godzinnej prelekcji doradcy zawodowi przekazują porcję ważnych informacji, m.in.:
– jak wygląda aktualna sytuacja na rynku pracy – jakie są trendy;
– jakie wymagania wskazują pracodawcy wobec kandydatów;
– co pomaga w uzyskaniu dobrej pracy, a co jest mniej istotne;
– jakie zawody zanikają, a jakie mają perspektywę rozwoju;
– jak wspierać dziecko w wyborze odpowiedniego zawodu;
– jak odkrywać potencjał, sprawdzać zdolności, predyspozycje i talenty.

Na spotkania indywidualne obowiązują zapisy.
e-mail: gdk@pupgdynia.pl, tel. 58 621 11 50 wew. 205 lub 206.

O założeniach projektu

Projekt punktu konsultacyjnego „Gdyńscy Doradcy Kariery” opiera się na kilku kluczowych założeniach i celach:
– zwiększenie dostępności uczniów gdyńskich szkół i ich rodziców do usług poradnictwa zawodowego, w szczególności konsultacji indywidualnych;
– zwiększanie wiedzy uczniów i rodziców na temat sytuacji na rynku pracy, perspektywicznych zawodów i możliwości kształcenia;
– zwiększanie kompetencji rodziców w obszarze pomocy dziecku w wyborze dalszej edukacji/zawodu
budowanie świadomości uczniów dotyczącej własnych predyspozycji zawodowych i ich wpływu na satysfakcję z pracy;
– promowanie usług poradnictwa zawodowego – mimo systematycznego zwiększania dostępności do usług, nadal niska świadomość możliwości uzyskania wsparcia;
– budowanie powiązań pomiędzy edukacją a rynkiem pracy.

Fot.tyt.: Zajęcia dodatkowe z chemii w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni – jeden z kierunków, w których mogą rozwijać się gdyńscy uczniowie, fot. Kamil Złoch.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.