Dlaczego uczniowie nie chcą wychodzić ze szkoły?

10 Maj

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku nie chcą opuszczać murów szkoły. Wszystko to dzięki połączeniu nowych technologii, wykorzystania wyjątkowych pomocy dydaktycznych, pogłębionego warsztatu nauczycieli, wszechobecnej kreatywności i komunikacji empatycznej. Nie obyło by się to bez udziału w projektach finansowanych z funduszy unijnych RPO WP SUPER, RPO WP RKiPP, wsparcia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz współpracy z rodzicami.

Dołącz do nas – tutaj wspólnie zmieniamy świat! To hasło przewodnie przyświecające codziennej działalności szkoły. Zmiana kojarzona jest z rozwojem, nowymi możliwościami, pracą zespołową, a wszystko opiera się na komunikacji empatycznej. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 24 w Gdańsku prowadzone są w oparciu o wykorzystanie nowych technologii. Nowoczesna pracownia komputerowa (25 stanowisk) z monitorem multimedialnym daje możliwości interaktywnej współpracy z nauczycielem. Wyposażenie pracowni językowa (25 stanowisk, słuchawki z mikrofonem) pozwala na wyeliminowanie barier towarzyszących nauce języków obcych. W salach klas 1-3 znajdują się projektory oraz ekrany umożliwiające kreatywne przygotowanie zajęć. Klasy 4-8 korzystają z tablic interaktywnych.


Nowoczesna sala gimnastyczna z zapleczem sportowym, kompleks boisk szkolnych i strefa sportowa zapewnia uczniom szeroki wachlarz rozwoju fizycznego. Planowana zielona klasa (realizacja – Budżet Obywatelski 2017) pozwoli na kreatywną formę nauczania połączonej z doświadczaniem.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gdańsku biorą udział również w zajęciach realizowanych w ramach projektów RPO WP SUPER, RPO WP RKiPP. W ramach odbywających się zajęć uczniowie zdobywają kompetencje językowe, budują różne formy z elementów lego oraz uczą się programowania, podnoszą kompetencje wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie uczenia się oraz odnawialnych źródeł energii. Rozwijają również umiejętności matematyczne z rozszerzeniem o naukę podstaw programowania oraz kompetencje komunikacyjne, a także otrzymują wsparcie rozwoju stabilności emocjonalnej, co sprzyja efektywnej nauce. Uczniowie otrzymują również wsparcie specjalistów, w tym realizując działania ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych.


Wszystko to w oparciu o wyjątkowe pomoce dydaktyczne: zestawy do budowy modeli odnawialnych źródeł energii, klocki lego, tablety, programy specjalistyczne, zestawy gier i inne. Ponad 50% – to statystyczny poziom aktywności udziału w zajęciach w ramach projektu RPO WP SUPER, RPO WP RKiPP (część uczniów bierze udział w kilku modułach).

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.