Będą badać migracje Ukraińców i promować Pomorze

9 Mar

Gdański Urząd Pracy, Pracodawcy Pomorza i Grupa Progres realizują wspólny projekt na Ukrainie. Jego celem jest zbadanie zjawiska migracji Ukraińców do Polski, a przy okazji promocja regionu Pomorza, jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

Biuro z innowacją
Grupa Progres to jeden z polskich liderów branży usług HR. Firma posiada łącznie kilkadziesiąt biur w Polsce i za granicą. Niedawno otworzyła kolejne, we Lwowie (jest to 5 biuro firmy na Ukrainie), które ma jednak nieco inny charakter. Powstało w ramach projektu realizowanego przez Gdański Urząd Pracy i Pracodawców Pomorza we współpracy z Grupą Progres, a celem tej niezależnie funkcjonującej komórki jest zbadanie zjawiska migracji Ukraińców do Polski.

Rynek w Polsce wykazuje ogromne potrzeby w zakresie pozyskiwania pracowników, co w dużej mierze zaspokajają pracownicy ze Wschodu, głównie z Ukrainy. Jako firma działająca w branży HR, staramy się ciągle dywersyfikować kanały rekrutacyjne, ale też pozyskiwać wiedzę z rynku. Postanowiliśmy więc wspólnie z Pracodawcami Pomorza przyjrzeć się przepływom migracyjnym pracowników z Ukrainy i poznać ich charakterystykę – mówi Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres.

W ramach wspólnego projektu biuro we Lwowie przez okres 12 miesięcy prowadzić będzie badania dotyczące m.in. powodów, długości czy kierunków wyjazdów Ukraińców do Polski. Analizowane będą różne grupy wiekowe i różne regiony, aby rozdzielić ruch turystyczny od edukacyjnego czy zarobkowego i na tej podstawie móc wyciągać wnioski.

– Ta inicjatywa zrodziła się z potrzeby i obserwacji rynku. Jesteśmy organizacją, która próbuje sprostać oczekiwaniom pomorskich przedsiębiorców. Badamy już popyt na pracowników z Ukrainy, a wspólnie z Grupą Progres zbadamy również podaż pracowników z tamtego rynku. Będziemy też promować nasz region nie tylko w aspekcie racy, ale też edukacji czy turystyki – mówi Tomasz Limon, reprezentujący Pracodawców Pomorza.

Do tej pory migrację z tego kierunku analizowano głównie w oparciu o dane z polskich urzędów zajmujących się legalizacją pobytu czy pozwoleniami o pracę. Cenne będzie więc spojrzenie na to zjawisko z perspektywy rynku ukraińskiego i zbadanie procentowego rozkładu wyjazdów w zależności od ich charakteru.

Dla nas, jako firmy HR-owej, szczególne cenne będzie potwierdzenie elementów związanych z atrakcyjnością polskiego rynku pracy oraz świadomością Ukraińców w zakresie jego szerokiej oferty – dodaje Cezary Maciołek z Grupy Progres.

W całym ubiegłym roku za pośrednictwem Grupy Progres pracę w Polsce podjęło 9056 obywateli Ukrainy. Firma posiada obecnie 5 biur na Ukrainie: Kijów, Winnica, Krzywy Róg, Kropiwnicki oraz wspomniany wyżej Lwów. Jeszcze w tym roku planuje otwarcie kolejnego oddziału w Charkowie.

Pracodawcy i miasto z misją
Nowe biuro we Lwowie pełnić będzie też znacznie szerszą rolę w aspekcie popularyzacji miasta Gdańska i całego regionu Pomorza.

Planując otwarcie biura we Lwowie chcemy wyjść naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu obywateli Ukrainy pracą w Polsce i zachęcić ich do wybrania Gdańska. Niezależnie od promocji gdańskich firm i możliwości zatrudnienia w Gdańsku, działalność biura będzie się koncentrować również na szeroko pojętej promocji miasta, jako miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich zamieszkujących i pracujących w nim obywateli, bez względu na to, skąd przybywają – dodaje Tomasz Limon z Pracodawców Pomorza.

Działania na Ukrainie zakładają również nawiązanie i rozwój współpracy z lokalnymi organizacjami pracodawców, co będzie dużo efektywniejsze mając na miejscu swoje przedstawicielstwo. Promowane będą trójmiejskie uczelnie wyższe wraz z ich ofertą edukacyjną, podkreślane walory turystyczne Gdańska i okolic oraz eksponowana bogata oferta kulturalna miasta. Dzięki placówce miasta we Lwowie pomorscy pracodawcy będą mieli również większe możliwości pozyskania informacji,  nawiązania i podtrzymania kontaktów gospodarczych. Ukraina jest miejscem gdzie warto obecnie inwestować ze względu na duże wsparcie inwestycji zagranicznych przez władze Ukrainy. Funkcjonowanie Biura Regionalnego może pozytywnie wpłynąć na wzajemną wymianę w wielu obszarach, a także kształtować dobre sąsiedzkie relacje między obywatelami Ukrainy a Gdańszczanami.

Tego typu współpraca (program jest pilotażowy, ale może być rozwijany) stanowi innowacyjne podejście do rozwoju biznesu i promocji regionu. W projekt zaangażowane są podmioty reprezentujące sektor prywatny i publiczny, ale działające we wspólnym interesie.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.