Wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy także elektronicznie

13 Mar

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w formie elektronicznej.

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć oświadczenie. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej www.zus.pl. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, zaświadczenie Z-3b. Nie potrzeba również zaświadczeń z placówki oświatowej, ani ZUS ZLA.

Pracownik lub zleceniobiorca oświadczenie składa do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy – w sposób jaki jest przyjęty w danym miejscu pracy.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z nią, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.