Usuwanie niewybuchu z dna Martwej Wisły

20 Sty

Jak informuje Urząd Morski w Gdyni, w niedzielę 24 stycznia przeprowadzona zostanie operacja usuwania z dna Martwej Wisły niewybuchu pochodzącego z okresu II wojny światowej. Usunięcie ładunku, znajdującego się w torze wodnym Martwej Wisły, jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. 

Ze względów bezpieczeństwa, na czas przeprowadzenia operacji konieczne jest wprowadzenie ograniczeń w ruchu pojazdów i pieszych na terenie Nowego Portu i Westerplatte na czas około 4-5 godzin.

W Nowym Porcie zamknięte zostaną ulice znajdujące się na północ od ul. Wyzwolenia. Wstrzymana zostanie komunikacja tramwajowa, zamiast której wahadłowo na odcinku pętla Brzeźno, ulice: Oliwska, Wyzwolenia, Marynarki Polskiej, pętla Kliniczna jeździć będą autobusy. Zmieniona zostanie również trasa autobusu 148. Na Westerplatte zamknięte dla ruchu zostaną ulice Pokładowa i Sucharskiego.

W obu przypadkach możliwy będzie wyjazd z terenu zamkniętego, ale bez możliwości ponownego wjazdu, aż do chwili zakończenia operacji. Teren Nowego Portu i Westerplatte zabezpieczać będą patrole Policji, Straży Miejskiej i Straży Granicznej.

Prowadzący operację rozminowania, dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, wyznaczył 10-kilometrową strefę niebezpieczną dla osób kąpiących się, która obejmuje brzeg Zatoki Gdańskiej. W związku z tym w dniach akcji będzie obowiązywał zakaz kąpieli na trójmiejskich plażach (w Gdańsku od wejścia 20 do wejścia 78), które będą zabezpieczały mobilne patrole Policji, Straży Miejskiej, a także ratowników wodnych na quadach i w łodziach. Przy każdym wejściu na plażę zostaną wywieszone informacje o zakazie kąpieli.

Rozpoczęcie operacji planowane jest na godz. 8.00. Termin przeprowadzenia akcji uzależniony jest jednak od warunków pogodowych. Jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na bezpieczne wykonanie zadania, wówczas akcja zostanie przełożona na inny dzień. – O utrudnieniach i przebiegu operacji informować będziemy na stronie www.gdansk.pl, poprzez komunikaty, a także poprzez miejski system powiadamiania SISMS – informuje Michał Piotrowski.

Głównym koordynatorem i osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo na wodzie jest dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Działania związane z bezpieczeństwem na lądzie koordynuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Przydatne telefony:

Urząd Morski w Gdyni
tel. 58 355 3333

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
tel. 58 778 60 00

Gdańskie Centrum Ratownictwa Wodnego
tel. 58 524 18 53
tel. kom. 601 689 970

One Reply to “Usuwanie niewybuchu z dna Martwej Wisły”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.