Open Eyes Economy w Gdańsku

6 Paź

Relacje – to słowo niezwykle ważne w każdej dziedzinie życia: prywatnej, biznesowej, edukacji, nauce, sztuce. To słowo ważne także na styku i w przenikaniu się tych sfer. O relacjach – jako nowym fundamencie rozwoju – dyskutować będą uczestnicy konferencji, która odbędzie się 8 października br. w gdańskim Amber Expo, w ramach inicjatywy Open Eyes Economy on Tour 2019.

Konferencja podzielona została na trzy bloki tematyczne: SOLIDARNY BIZNES – miasto w rozwoju, EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy oraz RELACJE W FIRMIE–IDEI: między człowiekiem, firmą i nauką.

Teza zawarta w tytule konferencji „Relacje – nowy fundament rozwoju” wydaje się oczywista, a jednak uważamy, że warto o relacjach dyskutować, ponieważ słowu relacje nadaje się różne znaczenia. Często – zwłaszcza w biznesie – obciąża się je negatywnie nacechowanymi „znajomościami” lub łączy z „wykorzystywaniem”. Zależy nam, by pokazać, że dobrze rozumiane, uczciwe i bazujące na zaufaniu relacje są katalizatorem wielu pozytywnych zjawisk i działań, również na styku różnych sfer, np. biznesu, nauki i samorządów – mówi Ewa Sowińska, członkini Rady Programowej Open Eyes Economy, Partner w ESO Audit, współorganizatora wydarzenia.

Ewa Sowińska

Pierwszy konferencyjny blok zainaugurują wykłady prof. Tomasza Szlendaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zatytułowany „Polska gra w relacje. Jak studzimy i torpedujemy nasz potencjał”, w którym rozważaniom poddana zostanie kwestia otwartości i zaufania, oraz prof. Cezarego Obracht-Prondzynskiego z Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Dziesięć reguł wolności (inspiracje nie tylko pomorskie)”. Uczestnicy panelu dyskusyjnego, reprezentujący m.in. trójmiejskie firmy, zastanowią się, czy biznes może być solidarny i swoimi działaniami oraz relacjami wspierać rozwój miasta i lokalnych społeczności.

Paneliści drugiego bloku pochylą się nad wyzwaniami nowoczesnej edukacji. Mowa będzie o wartościach płynących z kultury organizacji oraz o znaczeniu sieci i relacji dla rozwoju zawodowego i biznesowego. W tej części zaprezentuje się też INNO SQUAD – projekt, który wykiełkował na gruncie idei Open Eyes Economy, m.in. dzięki zaangażowaniu studentów MBA Politechniki Gdańskiej.

W zmieniającym się w ogromnym tempie świecie nie wystarczy „skończyć” szkołę, studia, nie da się zaplanować szczegółowo ścieżki edukacyjnej. Proces kształcenia jest ciągły, wymaga otwartego wejścia w różnorodność, interakcje i relacje z innymi – młodych ze starszymi, ludzi biznesu z artystami, naukowców z przemysłowcami, specjalistów jednej dziedziny z ekspertami całkowicie odmiennych branż. To właśnie edukacja „między i pomiędzy” różnymi ludźmi, różnymi światami. Inicjatywa INNO SQUAD jest przykładem wcielenia tych idei w życie – mówi dr Barbara Stepnowska, dyrektor studiów MBA Politechniki Gdańskiej.

W kończącym spotkanie trzecim bloku dotyczącym budowania relacji w biznesie, dyskusja toczyć się będzie wokół etyki, odpowiedzialności i podmiotowości w kontekście korzystania, które nie jest wykorzystywaniem. Zaproszeni do panelu przedsiębiorcy podzielą się doświadczeniami dotyczącymi budowania biznesu opartego na relacjach, poruszą też temat budowania relacji bez dominacji jednej ze stron – czy to w relacjach zleceniodawca – zleceniobiorca, pracodawca – pracownik, dostawca usług – klient.

Prof. Jerzy Hausner, pomysłodawca konferencji

Konferencja to nie tylko wykłady i dyskusje. To doskonała okazja, by przy okazji rozważań o znaczeniu relacji, również te relacje nawiązywać i rozwijać. Do tego też zachęcamy wszystkich uczestników – podsumowuje Ewa Sowińska.

Udział w konferencji „Relacje – nowy fundament rozwoju” jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować na oees.pl/gdansk0810/. Tam też znajduje się szczegółowy program wydarzenia.

Organizatorami konferencji są: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolska Open Eyes Economy Hub, a współorganizatorami: ESO Audit, INNO SQUAD, Amber Expo, Life Skills i BDO Polska.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerem mertytorycznym gdańskiej odsłony Open Eyes Economy jest Inntu– butik komunikacyjny.

 Źródło: Informacja prasowa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.