Nie bądź obojętny – akcja informacyjna sopockiego MOPS-u

11 Gru

„Nie bądź obojętny” – pod takim hasłem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi zimową akcję informacyjną. Organizatorzy chcą zachęcić mieszkańców, żeby reagowali i zawiadamiali odpowiednie służby widząc osoby bezdomne lub potrzebujące. W miejscach publicznych, w spółdzielniach mieszkaniowych oraz kościołach pojawią się specjalne plakaty. 

– Jak co roku, szczególnie w okresie zimowym apelujemy do mieszkańców Sopotu o szczególną wrażliwość na osoby bezdomne, ale również inne, które mogą wymagać wsparcia: osoby starsze, niepełnosprawne, samotne – mówi Anna Jarosz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. W tym roku, dodatkowo pojawią się specjalne plakaty z apelem „Nie bądź obojętny”. Na plakatach znajdują się numery telefonów do sopockich instytucji oraz służb, do których można zgłaszać wszelkie niepokojące sygnały, np. dotyczące przebywania osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych (śmietniki, piwnice, działki, opuszczone budynki, przyczepy itp.).

Pracownicy socjalni sopockiego MOPS-u wspólnie ze służbami miejskimi, systematycznie prowadzą monitoring i patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, proponując tym osobom różne formy wsparcia. Mają jednak utrudniony dostęp do prywatnych ogrodzonych posesji. – Dlatego zwracamy się do ich właścicieli z apelem o zabezpieczenie terenu, zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów oraz umożliwienie wejścia na ten teren służbom miejskim – mówi Maria Chlebowska, koordynator Zespołu ds. Osób Bezdomnych sopockiego MOPS-u.

Z naszych obserwacji wynika, że tylko niewielki odsetek osób bezdomnych, które przebywają w miejscach niemieszkalnych posiadało ostatnie stałe miejsce zameldowania na terenie Sopotu. Zdecydowana większość, ok. 95 % to osoby, które przybyły do Sopotu z różnych rejonów Polski, często licząc na „łatwy” zarobek od mieszkańców oraz turystów – dodaje Anna Jarosz. – Osoby te nie chcą korzystać z oferowanej im pomocy a wyłudzone pieniądze przeznaczają przeważnie na zakup alkoholu, co szczególnie w okresie zimowym może doprowadzić do tragedii.

Prowadzona przez sopocki MOPS akcja informacyjna ma pokazać, jak we właściwy sposób można pomóc osobie bezdomnej. – Czasem mieszkańcy w dobrej wierze przynoszą jedzenie czy nawet jakieś koce ale taka pomoc nie rozwiąże problemów osoby bezdomnej – mówi Maciej Azarewicz, pracownik socjalny Zespołu ds. Osób Bezdomnych – Może uspokoić nasze sumienie ale utwierdza taką osobę w przekonaniu, że nie warto zmieniać swojego życia. Oczywiście, kiedy na dworze jest siarczysty mróz, gorąca herbata czy zupa może niejednokrotnie uratować życie osobie bezdomnej. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko pomoc doraźna, „na chwilę”. Pozostawienie osoby bezdomnej na mrozie może doprowadzić do tragedii. Dobrą i właściwą pomocą jest skierowanie takiej osoby do ośrodka pomocy społecznej lub np. organizacji pozarządowej, która pomaga osobom bezdomnym. Tam mogą otrzymać profesjonalną i długofalową pomoc, która da im szansę na wyjście z bezdomności.

Pracownicy MOPS-u zapewniają, że wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Miasto Sopot współpracuje z 6-cioma organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia osobom bezdomnym. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni.

Gdy temperatura odczuwalna spada poniżej – 5 C, Miasto Sopot we współpracy z Caritasem uruchamia Zimowy Punkt Interwencyjny, który znajduje się w siedzibie Caritasu przy A. Niepodległości 778. Osoby bezdomne mogą tam przebywać w godzinach wieczornych i nocnych (19.00-7.00) w ciepłym pomieszczeniu przy gorącej herbacie. Z doświadczeń poprzednich lat wynika, że w Zimowym Punkcie Interwencyjnym przebywa do 20 osób.

Jeśli zauważymy osobę bezdomną, potrzebującą nie przechodźmy obojętnie! Reagujmy! Nasza wrażliwość może uratować czyjeś życie. Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do służb miejskich: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Policji lub Straży Miejskiej. Można również zadzwonić na numer interwencyjny 112.

Nie badz obojetny
Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.