Międzynarodowe Forum Komisarzy Zagranicznych rozpoczęte

16 Sty

Podejmujecie wielką i ważną pracę na rzecz tolerancji i demokracji. Tym większą i nie do przecenienia, że opartą na wolontariacie – powiedział Lech Wałęsa, laureat pokojowej Nagrody Nobla otwierając skautowe Międzynarodowe Forum Komisarzy Zagranicznych, które odbywa się w dniach 15-17 stycznia w Europejskim Centrum Solidarności. 

Lech Wałęsa w swoim przemówieniu do zgromadzonych na sali 150 liderów organizacji skautowych z całej Europy poruszył temat sytuacji międzynarodowej i konfliktów zbrojnych tlących się w różnych miejscach na świcie. Apelował: – Niech świat wstrzyma działania wojenne. Niech wstrzymane będą konflikty i rozlew krwi. Za kilka miesięcy w Rio de Janeiro rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie. Dawniej to z ich powodu świat wstrzymywał wojny. Apeluję o nową ekecheirię, o nowy pokój. Dzisiaj proszę Was byście do tego apelu się przyłączyli.

Jego apel o pokój poparły władze światowych organizacji skautowych – WOSM i WAGGGS. Gościem Forum jest João Armando Gonçalves – przewodniczący Światowego Komitetu Skautowego.

Motywem przewodnim międzynarodowego spotkania jest „Współpraca przez Solidarność”, którą symbolizuje logo składające się z dwóch wstęg tworzących nowoczesny kształt skautowej lilijki. Logo w swojej formie odnosi się do wartości takich jak współpraca i solidarność. Stworzone zostało z dwóch niepołączonych ze sobą wstęg symbolizujących autonomię i wolność. Wspólnie tworzą one lilijkę – międzynarodowy symbol skautingu. Kolory wstążek symbolizują dwie równie ważne części ruchu skautowego – dolna WOSM, górna – WAGGGS – mówi twórca logo, Michał Pośpiech, grafik, architekt i projektant, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego.

logo skauci

Trwające do niedzieli Forum to różnorodne formy pracy: sesje plenarne, liczne warsztaty oferowane przez międzynarodowych ekspertów i praktyków skautingu oraz spotkania nieformalne i konsultacje w podgrupach krajów połączonych szczególnymi więzami, jak grupa wyszehradzka, nordycka, niemieckojęzyczna, frankofońska, czy bałtycka.

Forum Komisarzy Zagranicznych 2016 to międzynarodowa konferencja liderów skautingu, organizowana przez europejskie regiony światowych organizacji skautowych WOSM i WAGGGS. Odbywa się co trzy lata i uczestniczą w niej przedstawiciele zarządów organizacji skautowych odpowiedzialni za kontakty międzynarodowe ze wszystkich krajów Europy. Ponadto uczestnikami są osoby zasiadające we władzach WOSM i WAGGGS.

Oczekiwanym efektem forum jest zintegrowanie skautingu europejskiego w wychowaniu młodzieży i reagowaniu na wyzwania współczesnego świata, a w dalszej perspektywie porozumienie i solidarność między naszymi społeczeństwami w budowaniu lepszego świata i dokonywaniu pozytywnych zmian w życiu ludzi.

Miasto Gdańsk i Związek Harcerstwa Polskiego kandydują do organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku – odbywającego się co cztery lata, najważniejszego wydarzenia Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) wymyślonego dla młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat, którzy są członkami narodowych organizacji skautowych. Kandydatura do organizacji największego skautowego zlotu to niepowtarzalna okazja do promocji Polski i Gdańska na całym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.