III Konferencja Gdańskiej Akademii Rodzica

18 Wrz

19 września Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę już po raz trzeci organizuje w Gdańsku konferencję dla przedstawicieli organizacji i instytucji prowadzących aktywności na rzecz dobrego rodzicielstwa. Wydarzenie jest elementem projektu Gdańska Akademia Rodzica, który stanowi płaszczyznę wspólnych działań i wymiany doświadczeń miejskich organizacji i instytucji, podejmujących temat wychowania bez przemocy.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła jego realizację 2 lata temu.

Podczas spotkania będziemy m.in. prezentować nowoczesne narzędzia zwiększające wiedzę i umiejętności rodziców i profesjonalistów w zakresie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. To, w jaki sposób rozmawiamy z dziećmi o zagrożeniach i jak reagujemy na trudne dla nich sprawy – ma wpływ na ich bezpieczeństwo. Warto, aby wiedział o tym każdy rodzic! – mówi Krzysztof Sarzała, koordynator oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku.

Podczas III Konferencji Gdańskiej Akademii Rodzica, uczestnicy spotkają się z m.in. z ekspertami prezentującym metody wspierania dobrego rodzicielstwa i relacji rodzic-dziecko. W czasie kolejnych sesji będzie można dowiedzieć się m.in. jak kształtują się postawy rodzicielskie w diadzie ojciec-dziecko, jak funkcjonuje rodzina patchworkowa, czy jak role rodzicielskie wpływają na związek. Uczestnicy poznają także konkretne metody pracy z rodzinami (np. program „Jestem z Ciebie dumny”) oraz będą mogli przyjrzeć się roli rodziców, jako edukatorów dzieci w obszarze zagrożeń przemocą i wykorzystywaniem seksualnym, a także doskonalić swój warsztat pracy w tym zakresie. Obok tradycyjnych metod edukacyjnych zaprezentowane zostaną nowe technologie, pozwalające na poszerzanie i rozwój kompetencji szerokiego grona odbiorców.

Naszym celem jest inspirowanie i wspieranie rozwoju gdańskiej oferty dla rodziców i profesjonalistów. Na konferencję Gdańskiej Akademii Rodzica zapraszamy przede wszystkim opiekunów ze żłobków, pedagogów z przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych i oświatowych działających na terenie miasta. To właśnie ci profesjonaliści znajdują się najbliżej rodzin i potrafią dostrzec moment, kiedy potrzebne jest wsparcie. Mogą także działać na rzecz podnoszenia kompetencji rodzicielskich, organizując zajęcia edukacyjne dla rodziców, promując ofertę edukacyjną na temat wychowania dzieci. To ważne, żeby pomoc w pełnieniu pięknej, ale trudnej roli rodzica była dla każdego z nich łatwodostępna – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Wydarzenie odbędzie się 19 września (środa) w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku.
III Konferencja Gdańskiej Akademii Rodzica jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (projekt „Chronimy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym – innowacyjne narzędzia zwiększające wiedze i kompetencje rodziców i profesjonalistów w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym”).

Honorowy Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Gdańska oraz Marszałek Województwa Pomorskiego.

Program jest dostępny TUTAJ.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.