III Gdański Tydzień Wolontariatu – atrakcje od piątku do piątku

30 Lis

Gdański Tydzień Wolontariatu to okazja by podziękować tym, którzy przez cały rok bezinteresownie pracują na rzecz społeczności swojego miasta. Między 30 listopada a 7 grudnia przygotowano kilka wydarzeń z myślą o wolontariuszach i promocji idei wolontariatu: galę, paradę i wspólne malowanie muralu, do którego każdy może się przyłączyć.

Dlaczego akurat w grudniu od trzech lat obchodzony jest Gdański Tydzień Wolontariatu? 5 grudnia przypada ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W Gdańsku uznano, że jeden dzień skupiony na idei wolontariatu i ludziach, którzy ją realizują to za mało. Stąd cały tydzień poświęcony wolontariatowi przygotowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Miasto Gdańsk oraz lokalne organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

– Trudno jest podać dokładną liczbę wolontariuszy w Gdańsku, nie wszyscy trafiają do bazy Centrum – mówi Agnieszka Buczyńska, prezeska RCW w Gdańsku. – Trend jest jednak zdecydowanie rosnący. Jeszcze kilka lat temu przez Centrum “przechodziły” dwa do trzech tysięcy wolontariuszy rocznie, w 2018 r. było ich już ponad pięć tysięcy. Także po frekwencji na naszych spotkaniach szkoleniowych widać, że zainteresowanie taką formą spędzania wolnego czasu rośnie.

Centrum Wolontariatu jest m.in. pośrednikiem na linii potrzebujący – wolontariusz. Zbiera w swojej bazie prośby o pomoc – nie tylko w organizacji i obsłudze dużych wydarzeń (sportowych, kulturalnych, zbiórkach itp.), ale także od osób indywidualnych.

Ze statystyk RCW wynika, że nawet 500 osób angażuje się w wolontariat systematycznie przez cały rok, po kilka razy w tygodniu, pomagając konkretnemu człowiekowi, np. dostarczając samotnemu seniorowi ciepły posiłek (przygotowany charytatywnie przez restaurację) i spędzając z nim przy okazji czas; robiąc zakupy, dając korepetycje… Schronisko dla bezdomnych zwierząt “Promyk” także może liczyć na regularną pomoc ze strony wolontariuszy.

Gdańsk. NCK ul. Korzenna. Gala konkursu „Aktywni w Mieście”. Nz. Agnieszka Buczyńska prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Jednak najbardziej zaangażowane w wolontariat są dwie grupy gdańszczan: uczniowie i seniorzy.

– Gdańscy seniorzy i seniorki są absolutnie nadzwyczajni. Generalnie w Polsce jest to grupa społeczna najmniej poświęcająca się wolontariatowi – podkreśla Agnieszka Buczyńska. – Myślę, że wpływ na to ma niezwykła aktywność około setki liderów, którzy wciągają do współpracy kolejne dziesiątki osób. Pewien wpływ na mocną pozycję seniorów w gdańskim wolontariacie ma także nasz Fundusz Senioralny, z którego granty służą na realizację bardzo zróżnicowanych inicjatyw.

Ważnym trendem w gdańskim wolontariacie jest także zaangażowanie pracowników poszczególnych firm.

– Wyraźnie widać modę na taką ciekawą, alternatywną formę integracji pracowników, zwłaszcza w korporacjach. Choć pracodawcy często brakuje jeszcze świadomości, że koszty zakupu materiałów potrzebnych do wykonania danego zadania leżą po jego stronie – zaznacza Agnieszka Buczyńska.

I - laureaci nagrody `Aktywni w mieście` w 2017 r. w komplecie Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
Gdańsk. NCK ul. Korzenna. Gala konkursu „Aktywni w Mieście”

A jakie atrakcje czekają wolontariuszy (i nie tylko!) między 30 listopada a 7 grudnia br. w trakcie Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu?

– 30 listopada (piątek) odbędzie się Gala Wolontariatu i impreza integracyjna z udziałem ponad 300 osób (wejściówki rozeszły się błyskawicznie). Podczas gali na Energa Stadion Gdańsk wręczone zostaną nagrody „Aktywni w Mieście” dla najbardziej aktywnych: wolontariuszy, organizacji pozarządowych, szkolnych klubów wolontariackich i zaangażowanych społecznie firm.

– 5 grudnia (środa) w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza przez miasto przedefiluje Parada Gdańskich Wolontariuszy. Około godz. 11 uczestnicy wyruszą spod Złotej Bramy, skąd ul. Długą i Długim Targiem dotrą przez kładkę na Ołowiankę pod napis GDAŃSK.

– 7 grudnia (piątek) na Młodym Mieście, pod wiaduktem przy skrzyżowaniu ul. Jana z Kolna z ul. Narzędziowców powstanie mural – znak Wolontariatu Miasta Gdańska. Projektantką dzieła jest Magda Danaj, znana gdańska rysowniczka, autorka Porysunków. Każdy chętny może przyłączyć się do pracy (w godz. 15.50 – 18). Organizatorzy zapewniają “rozgrzewającą” oprawę muzyczną oraz ciepłe napoje i kiełbaski.

A jakie atrakcje czekają wolontariuszy (i nie tylko!) między 30 listopada a 7 grudnia br. w trakcie Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu? - 30 listopada (piątek) odbędzie się Gala Wolontariatu i impreza integracyjna z udziałem ponad 300 osób (wejściówki rozeszły się błyskawicznie). Podczas gali na Energa Stadion Gdańsk wręczone zostaną nagrody „Aktywni w Mieście” dla najbardziej aktywnych: wolontariuszy, organizacji pozarządowych, szkolnych klubów wolontariackich i zaangażowanych społecznie firm. - 5 grudnia (środa) w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza przez miasto przedefiluje Parada Gdańskich Wolontariuszy. Około godz. 11 uczestnicy wyruszą spod Złotej Bramy, skąd ul. Długą i Długim Targiem dotrą przez kładkę na Ołowiankę pod napis GDAŃSK. - 7 grudnia (piątek) na Młodym Mieście, pod wiaduktem przy skrzyżowaniu ul. Jana z Kolna z ul. Narzędziowców powstanie mural - znak Wolontariatu Miasta Gdańska. Projektantką dzieła jest Magda Danaj, znana gdańska rysowniczka, autorka Porysunków. Każdy chętny może przyłączyć się do pracy (w godz. 15.50 - 18). Organizatorzy zapewniają “rozgrzewającą” oprawę muzyczną oraz ciepłe napoje i kiełbaski.
Gdańsk. Brienfing oraz happening „Wolontariusz Neptun” w ramach gdańskiego Tygodnia Wolontariatu

Wolontariuszem może zostać każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska. Wystarczy wejść na stronę internetową Regionalnego Centrum Wolontariatu i wyszukać w bazie pasującą ofertę wolontariacką. Debiutanci zapraszani są na rozmowę do Centrum (mieści się Europejskim Centrum Solidarności), gdzie dowiadują się na czym polega wolontariat i otrzymują login do strony internetowej potrzebny do aplikowania na poszczególne wydarzenia.

Fot.tyt.: Jesteśmy ! Parada gdańskich wolontariuszy w 2017 r. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.