Heweliusze rozdane

30 Sty

Laureatami tegorocznej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza zostali profesorowie Kazimierz Darowicki i Jerzy Zajadło. Nagrodę otrzymali z rąk prezydenta Pawła Adamowicza.

Prezydent podczas wręczania nagród pogratulował profesorom i podziękował za ich wkład w rozwój i popularyzację gdańskiego środowiska naukowego w kraju i za granicą. Wyróżnieni otrzymali po 16 000 zł brutto, a także dyplomy, kwiaty i statuetki.

Nagrodę w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych otrzymał profesor doktor habilitowany inżynier Kazimierz Darowicki.Za wybitne osiągnięcia naukowe, a w szczególności za opracowanie teoretyczne i wprowadzenie do praktyki pomiarowej nowej metody badawczej: Dynamicznej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (DEIS) – wyjaśnia przewodniczący kapituły tej kategorii Janusz Limon. Kazimierz Darowicki jest profesorem zwyczajnym Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. – To uznany na świecie autorytet naukowy w dziedzinie inżynierii materiałowej, a w szczególności w zakresie elektrochemii i korozji – stwierdza w recenzji wniosku o przyznanie nagrody profesor Zbigniew Grzonka.

Laureatem w kategorii nauk humanistycznych i społecznych został profesor doktor habilitowany Jerzy Zajadło. – Nagrodę przyznano za „Teorię trudnych przypadków w prawie” – podaje przewodniczący kapituły w tej kategorii profesor Jerzy Błażejowski. Jerzy Zajadło jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W opinii rekomendującej kandydaturę profesora Zajadły, sporządzonej przez profesora Zdzisława Brodeckiego, czytamy, że o pracy naukowej laureata decyduje „niezwykła umiejętność łączenia nauk teoretyczno-prawnych (teorii prawa, etyki prawniczej, socjologii prawa i metodologii nauk prawnych) w jedną, holistyczną całość”.

Tradycję przyznawania heweliuszy rozpoczęto w 1987 roku, pierwszego laureata zaś wyłoniono rok później. Początkowo nagradzano tylko przedstawicieli nauk ścisłych i przyrodniczych. W 2001 dodano kategorię nauk humanistycznych, połączoną od 2013 r z naukami społecznymi. Co roku kapitułom konkursowym przedstawiane są kandydatury wyróżniających się gdańskich naukowców. Następnie po głosowaniu kapituły wnioskują o przyznanie nagrody wyłonionym kandydatom do prezydenta Gdańska. Kandydatów do nagród oceniają: prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, gdańscy rektorzy państwowych szkół wyższych i przedstawiciele niepublicznych uczelni, dotychczasowi laureaci i przedstawiciel prezydenta Gdańska.

Była to już 29 edycja przyznawania Nagrody im. Jana Heweliusza. Tradycyjnie wręczenie odbywa się w dzień urodziny wybitnego gdańskiego astronoma. Wraz z tegorocznymi laureatami nagrodzono 45 wybitnych naukowców. Nagrodę tę można otrzymać tylko raz.

Fot.tyt.: od lewej prof. Kazimierz Darowicki i prof. Jerzy Zajadło/ fot. D. Paszliński.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.