Gdynia Kreatywna 2

19 Maj

Ruszyła rekrutacja do drugiej edycji projektu GDYNIA KREATYWNA. Na zgłoszenia przedsiębiorców działających w branży kreatywnej organizatorzy czekają do końca maja.
Gdynia Kreatywna to projekt wspierający przedsiębiorczość osób działających w branżach kreatywnych. Tegoroczna, druga edycja, ma być rozwinięciem i uzupełnieniem działań realizowanych w ramach projektu rok temu.

Do udziału w projekcie zgłaszać się mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą w sektorze kreatywnym, w obszarach: projektowanie mody, biżuterii, dodatków i butów, design użytkowy, w tym: meble, elementy wyposażenia wnętrz oraz inne małe formy użytkowe. Działalność powinna być prowadzona na terenie Gdyni nie dłużej niż 3 lata.

Projekt Gdynia Kreatywna 2 składa się z dwóch niezależnych etapów. W etapie pierwszym z nadesłanych zgłoszeń wyłonionych zostanie 6 firm, które otrzymają wsparcie mentoringowe i opiekę marketingową studia kreatywnego. Drugi, równoległy etap, polegać będzie na organizacji tzw. speed dates, czyli szybkich biznesowych randek – najbliższe planowane są w lipcu z mentorami. W ramach etapu drugiego odbędą się także speed dates dla przedsiębiorców z branży kreatywnej. Będą to otwarte spotkania skierowane do wszystkich osób działających lub planujących prowadzenie działalności gospodarczej w branży kreatywnej.

Rok temu do projektu zgłosiło się kilkaset młodych przedsiębiorców z Gdyni. Mamy nadzieję, że w tym roku zainteresowanie będzie jeszcze większe – mówi Monika Antkowiak z Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. – Naszym celem jest przekazanie uczestnikom projektu maksymalnej dawki bardzo konkretnej, merytorycznej wiedzy i narzędzi umożliwiających praktyczne wsparcie prowadzonego przez nich biznesu.

Projekt Gdynia Kreatywna 2 realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2016 roku. Udział w nim jest bezpłatny. Kartę zgłoszenia uczestnika pobrać można ze strony www.gdyniaprzedsiębiorcza.pl.

Zgłoszenia do Projektu można przekazywać do dnia 31.05.2016 r. w następujący sposób:
– osobiście pod adresem: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, Gdynia lub
– drogą mailową na adres: gcwp@gdynia.pl lub
– przesyłką pocztową na adres: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia (decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora).

Gdynia Kreatywna 2015. Wykład
Gdynia Kreatywna 2015. Wykład

 

Szczegóły Projektu Gdynia Kreatywna 2
ETAP 1 (przeznaczony dla 6 laureatów projektu):
1. Specjalistyczne warsztaty z mentorami pozwalające przedsiębiorcom poszerzyć wiedzę w czterech obszarach niezbędnych do prowadzenia firmy w branży kreatywnej oraz skonsultować z mentorami bieżące sprawy firmy. Mentorzy będą specjalizować się w czterech obszarach: PR (współpraca z mediami), kreowanie wizerunku marki (w tym marki osobistej twórcy), social media oraz sprzedaż.
2. Konsultacje w studio kreatywnym – regularne indywidualne spotkania pozwalające na ciągły monitoring zmian oraz rozwoju przedsiębiorstwa.
3. Pakiet marketingowy – opieka marketingowa przez cały czas trwania projektu. Pakiet obejmuje: wstępną analizę marki oraz jej potrzeb, szans i zagrożeń, stworzenie spójnej identyfikacji promocyjnej, sesję zdjęciową typu packshot czyli zdjęcia produktowe, grafikę do wykorzystania w Internecie, dobranie narzędzi promocji oraz ustalenie kontekstu, w jakim powinna być ukazywana marka.
ETAP 2 (polegający na organizacji tzw. speed dates, czyli szybkich randek biznesowych):
1. Speed dates z mentorami – spotkanie, w ramach którego przedsiębiorca indywidualnie, w ograniczonym czasie, konsultuje swój pomysł biznesowy z ekspertem. Jest to forma, która pozwala na szybkie uzyskanie wartościowej i dedykowanej wiedzy na temat biznesu, który przedsiębiorca rozwija lub ma zamiar rozwijać.
Wsparcie skierowane jest do wszystkich Uczestników Projektu, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie w regulaminowym terminie. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń liczona od momentu rozpoczęcia rejestracji na to konkretne wydarzenie.
2. Speed dates dla przedsiębiorców z branży kreatywnej – sposób na poznanie nowych ludzi z branży kreatywnej, nawiązanie pierwszego kontaktu. Speed dates to także jeden z najbardziej efektywnych sposobów na integrację lokalnej branży oraz możliwość nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Speed dates dla przedsiębiorców mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich osób działających lub planujących prowadzenie działalności gospodarczej w branży kreatywnej. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń liczona od momentu rozpoczęcia rejestracji na to konkretne wydarzenie. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji na speed dates opublikowana zostanie na stronie www.gdyniaprzedsiębiorcza.pl.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.