Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w międzynarodowym programie Poland Prize

11 Cze

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości została wybrana z grona 14 instytucji z całej Polski i będzie jednym z operatorów programu Poland Prize. Inicjatywa ma wesprzeć młode, innowacyjne firmy w osiedleniu się w naszym kraju oraz ich akceleracji. Jej celem jest również wykreowanie Polski na kraj pierwszego wyboru do prowadzenia działalności w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt ruszy jeszcze w tym roku.

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, skupi się na pozyskiwaniu startupów z 3 rynków wybranych przez zespół jako kluczowe: rynku niemieckim, brytyjskim oraz szwedzkim. Analizując polski ekosystem start-upowy odpowiedzieliśmy sobie na pytanie co jest jego mocną a co słabą stroną i zbudowaliśmy program, który skoncentruje się przede wszystkim na akceleracji technologicznej – mówi Agnieszka Cichocka, Menedżerka Zespołu ds. Rozwoju Start-upów

Poland Prize jest pierwszym polskim programem pozyskiwania zagranicznych start-upów.
W ramach pilotażu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wybrała operatorów, którzy wykazali się największym doświadczeniem we współpracy z zagranicznymi start-upami oraz przedstawili strategię gwarantującą sukces projektu. Ich zadaniami będzie m.in. scouting, ocena czy dane przedsięwzięcie ma szansę na komercjalizację oraz akceleracja talentów. W konsekwencji na mapie Polski pojawi się sześć nowych akceleratorów, które będą przyciągały zagraniczne start-upy do naszego kraju.

Wśród projektów wytypowanych do wykonania tego zadania znalazła się Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, która realizuje wiele projektów dla początkujących przedsiębiorców, prowadzi również Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

Poland Prize będzie wspierać zagraniczne start-upy już na etapie podjęcia decyzji o przyjeździe i prowadzeniu biznesu w Polsce, a następnie w osiedleniu się oraz rozpoczęciu działalności gospodarczej w naszym kraju. Dla tych projektów otwarta zostanie tzw. dedykowana ścieżka wizowa. Ponadto, powołany zostanie konsjerż, który będzie wspierał cudzoziemców w codziennych wyzwaniach – zarówno tych związanych z przeniesieniem do nowego kraju, jak i tych dotyczących założenia działalności gospodarczej. Oprócz wsparcia merytorycznego start-upy będą mogły liczyć na grant w wysokości do 200 tys. zł. Dodatkową korzyścią będzie również możliwość nawiązania relacji biznesowych z partnerami inwestycyjnymi lub branżowymi.

Postawiliśmy przed sobą niezwykle ambitne zadanie przyciągnięcia startupów
z trzech najbardziej dojrzałych ekosystemów w Europie (Berlin, Londyn, Sztokholm). Wiemy, że poniekąd „wywracamy system”, robimy to jednak z pełnym przekonaniem, po starannej analizie potrzeb po stronie „klientów”, jak i naszych możliwości – mówi Michał Szaraniec, Broker Eksportowy.

Start-upy, które przyjadą do Polski, będą oceniane pod kątem nowatorstwa proponowanych rozwiązań i pomysłów, szacunkowej wartości rozwiązania oraz potencjalnych możliwości komercjalizacji produktu na rynkach międzynarodowych. Co ważne, do zaproszenia danej firmy do wzięcia udziału w inicjatywie niezbędne będzie powołanie się na list intencyjny ze strony polskiej, np. od funduszu VC lub partnera branżowego, wskazujący zainteresowanie ofertą start-upu. Proces akceleracji będzie obejmował m.in. działania mające na celu włączenie nowych firm w polski ekosystem innowacji, tj. usługi mentoringu, doradztwo księgowo-prawne, specjalistyczne doradztwo technologiczne oraz networking. Dodatkowo, start-upy otrzymają wsparcie w pozyskaniu inwestorów, finansowania zewnętrznego czy potencjalnych klientów. W pilotażu weźmie udział około 90 młodych, innowacyjnych firm.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.