Wszystko jest filozofią. Rozmowy niekontrolowane. Andrzej Karalus

4 Maj
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestPrint this page

Filozof, socjolog, tłumacz, doktor Andrzej Karalus będzie kolejnym gościem gdyńskich spotkań z filozofami. Popularyzatorski cykl ma na celu prezentację dorobku polskich naukowców, a także, poprzez otwartą dyskusję, aktywizację osób, które na co dzień nie mają kontaktu z filozofią jako dyscypliną wiedzy. Temat najbliższego … Read More »

Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane. Artur Szutta

12 Kwi
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestPrint this page

Dr Artur Szutta, redaktor naczelny czasopisma „Filozofuj!”, będzie pierwszym gościem gdyńskich spotkań z filozofami. Popularyzatorski cykl ma na celu prezentację dorobku polskich naukowców, a także, poprzez otwartą dyskusję, aktywizację osób, które na co dzień nie mają kontaktu z filozofią jako … Read More »