Prawa osób doświadczających przemocy w rodzinie

11 Maj

Jeśli doświadczasz lub doświadczyłaś w przeszłości jakiegoś rodzaju przemocy ze strony członka rodziny, jeśli niepokoi cię sposób, w jaki jesteś traktowana przez osobę z rodziny, jeśli podejrzewasz, że osoba z twojego otoczenia doświadcza przemocy w rodzinie lub jeśli nie zetknęłaś się z przemocą, ale chcesz podnieść swoją wiedzę z zakresu tego, czym jest przemoc w rodzinie i jakie są prawa i możliwości wsparcia osoby jej doświadczającej, to jest to warsztat dla Ciebie!

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku zaprasza mieszkanki Gdańska na bezpłatny warsztat poświęcony prawom i możliwościom pomocy, jakich może oczekiwać osoba doświadczająca przemocy w rodzinie. Warsztat organizowany jest w ramach projektu CPK w Gdańsku Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek.

Kiedy? Sobota, 19 maja, godz.: 10:00-14:30.
Gdzie? Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk (I piętro, sala konferencyjna).
Prowadzenie: radca prawny Izabela Duczyńska.
Liczba miejsc: 10-20.
Udział bezpłatny.
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 16 maja 2018 do końca dnia.

Program warsztatu:
1. Czym jest przemoc w rodzinie.
2. Pierwsza pomoc i formy pomocy w przypadku przemocy w rodzinie.
3. Prawne zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz wobec sprawców przemocy.
4. Postępowanie w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
5. Środki izolacji sprawcy stosowane w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu karnym.
6. Prawa osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym.
7. Dziecko jako ofiara przemocy.
8. Praktyka sądowa i wybrane orzeczenia.

Zapisy:
Aby zapisać się na warsztat należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Jeśli osoba chętna do udziału nie ma możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to może zapisać się na warsztat pisząc na adres e-mail: cpkgdansk@gmail.com, dzwoniąc pod numer tel. 58 341 79 15, lub zapisując się osobiście w biurze CPK Gdańsk w godzinach otwarcia oddziału (od poniedziałku do czwartku od godz 10:00 do 18:00 i w piątki od godz. 10:00 do 15:00).

O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 16 maja 2018 r., do końca dnia.
Wypełnienie formularza jest pierwszym krokiem zapisów na warsztat. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy informację o wpisie na listę podstawową lub rezerwową – w zależności od liczby zgłoszeń i wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają najpóźniej do dnia 17 maja 2018 roku.

Prowadząca warsztat:
Radca prawny Izabela Duczyńska – magister prawa, ukończone studia podyplomowe z prawa medycznego. Radca prawny od 2011 roku (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku), posiadająca własną kancelarię, specjalizująca się m.in w prowadzeniu procesów z prawa rodzinnego i opiekuńczego, wolontariuszka współpracująca z Centrum Praw Kobiet (od 2012 roku) i innymi organizacjami pozarządowymi, prowadząca szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki przeciwdziałania przemocy, udzielająca porad prawnych pokrzywdzonym przestępstwom w ramach programu Fundusz Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej, współpracująca z Komisją ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Pytania organizacyjne można kierować do biura Centrum Praw Kobiet w Gdańsku na adres: cpkgdansk@gmail.com lub dzwoniąc pod numer: 58 341 79 15.

*W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestniczek, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.
Warsztat odbywa się w ramach projektu „Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek”.
Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

CPK zaprasza również na inne wydarzenia odbywające się w ramach projektu Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek:

Warsztat “Prawa osób doświadczających przemocy seksualnej”, 26 maja (sobota), godz. 10:00-14:30, CPK Gdańsk (sala konferencyjna), prowadzenie: radca prawny Izabela Duczyńska.
Spotkanie “Jak Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc w przypadku naruszeń praw kobiet pokrzywdzonych w związku z różnymi formami przemocy czy dyskryminacji. Spotkanie z dr. Sylwią Spurek – Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich”, 6 czerwca (środa), godz. 17:30-20:00, CPK Gdańsk (sala konferencyjna), prowadzenie dr Sylwia Spurek.
Warsztat “Dyskryminacja kobiet w różnych sferach życia publicznego i prawne mechanizmy obrony przed dyskryminacją”, 9 czerwca (sobota), godz. 10:00-14:30, CPK Gdańsk (sala konferencyjna), prowadzenie: Katarzyna Bogatko, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.
Warsztat “Prawa osób doświadczających cyberprzemocy i przemocy werbalnej (mowy nienawiści)”, 15 czerwca (piątek), godz. 17:00-19:00, CPK Gdańsk (sala konferencyjna), prowadzenie: radca prawny Izabela Duczyńska.
Warsztat “Prawa osób doświadczających przemocy ekonomicznej”, 23 czerwca (sobota), godz. 10:00-14:30, CPK Gdańsk (sala konferencyjna), prowadzenie: radca prawny Izabela Duczyńska.
Warsztat “Prawa osób doświadczających przemocy w rodzinie”, 30 czerwca (sobota), godz. 10:00-14:30, CPK Gdańsk (sala konferencyjna), prowadzenie: radca prawny Izabela Duczyńska.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.