I Pomorskie Forum Samopomocy

5 Paź

I Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego odbędzie się w dniach 12-13 października 2017 roku w Gdyni. Forum jest częścią kampanii społecznej „ Odmień swoją głowę” realizowanej w 2017 r. na Pomorzu.

Celem Forum jest wymiana doświadczeń w organizacji i realizacji działań samopomocowych w Polsce oraz określenie ich kierunków na przyszłe lata. Ważnym faktem jest, że wydarzenie współtworzą uczestnicy gdyńskiego projektu Ekspert przez doświadczenie, członkowie warszawskiej grupy samopomocowej TROP oraz gdańskiego Stowarzyszenia Świętego Walentego, wypełniając program prelekcjami i warsztatami.

Zaproszenie do udziału w forum przyjęli członkowie ruchów samopomocowych
z Pomorza i Warszawy, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich oraz reprezentanci świata nauki wspierający rozwój ruchu samopomocowego osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy i Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona osób zainteresowanych rozwojem
i wspieraniem ruchu samopomocowego, przede wszystkim osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, rodzin, profesjonalistów, studentów nauk społecznych i nauczycieli akademickich. Wydarzenie przeznaczone jest również dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych wspierających osoby po kryzysie psychicznym.

Forum będzie doskonałą okazją do sformułowania szczegółowych rekomendacji
do wdrażania rozwiązań związanych z edukacją w zakresie zdrowia psychicznego oraz przestrzegania praw osób doświadczających kryzysów psychicznych. Będzie też inspiracją
do podejmowania rozwiązań i zainicjowania przedsięwzięć na rzecz konstruktywnej współpracy podmiotów wspierających osoby chorujące psychicznie. Jesteśmy zaszczyceni, że wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdyni – informują organizatorzy.

Wszelkie informacje o warunkach zgłoszenia i udziału w Forum można znaleźć na stronie www.otwartebramy.org

Liczymy na to, że Forum będzie doskonałą okazją do zaprezentowania działań podejmowanych przez osoby zaangażowane w ruch samopomocowy oraz oczekiwań i potrzeb tego środowiska. Jeszcze raz zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału w I Pomorskie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego – dodają organizatorzy.

 

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.