Ośmiu wspaniałych gdańszczan

10 Maj

To oni niosą pomoc tym, którzy jej potrzebują. Swoją działalnością wyróżniają się wśród młodzieżowych społeczników. Ośmiu wspaniałych młodych gdańszczan otrzymało nagrody i tytuł laureata w XVIII Gdańskiej Edycji Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.

Celem Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych działań dzieci i młodzieży w wieku 10 – 19 lat. Konkurs ma upowszechniać działania młodzieżowego wolontariatu. Nagradzane są działania bezinteresownej pomocy ludziom tego najbardziej potrzebującym. W konkursie Ośmiu Wspaniałych co roku wyróżnienia i nagrody zdobywa kilkunastu młodych ludzi oraz grupy wolontariuszy, którzy niosą pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. – Na czym polega pomoc? – pomagają w zakupach osobom starszym, z młodszymi odrabiają lekcje. Niosą pomoc zwierzętom – podkreślają organizatorzy konkursu.

Otrzymujecie dziś najważniejsze wyróżnienie w swoim dotychczasowym życiu, bo związane ono jest z zżyciem i potrzebami drugiego człowieka. Gdańsk zyskuje dzisiaj wspaniałych ambasadorów miasta, których wrażliwość społeczna promieniuje na rówieśników. Patrząc w dumne oczy waszych rodziców, opiekunów i wychowawców widzę w nich wieloletnią troskę o wasz rozwój oraz bogactwo wewnętrzne, którym dzielicie się teraz z innymi – mówił podczas wręczenia nagród Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. – Dziękuję organizatorom wszystkich osiemnastu gdańskich edycji konkursu, w sposób szczególny gdańskiej oświatowej Solidarności – dodał Kowalczuk.

Laureatami XVII edycji zostali (kolejność alfabetyczna):

Magdalena Chełmińska, lat 18, uczennica XIX LO w Gdańsku.
Bierze czynny udział w pracach szkolnego wolontariatu, jest przewodniczącą SKC w XIX LO. Uczennica w ciągu ostatnich lat uczestniczyła w szeregu akcji charytatywnych, m.in. w Domu Hospicyjnym im. św. Józefa, w Domu Samotnej Matki czy też Rodzinnym Domu Dziecka w Gdańsku. Zawsze gotowa do pomocy na rzecz drugiego człowieka. W czasie różnych działań i zadań wykazuje się dojrzałością oraz dużą aktywnością, jest osobą miłą, ambitną i pracowitą.

Paulina Chmielewska, lat 16, uczennica Gimnazjum nr 8 w Gdańsku.
Już od szkoły podstawowej zaangażowała się w pracę społeczną, aktywnie działa w Szkolnym Kole Caritas, którego jest przewodniczącą oraz w Szkolnym Wolontariacie. Brała udział w wielu akcjach, m.in. ”Akcja Żonkil’’, Mikołajkowe Nutki’’, ’’Tak, Pomagam”, ’’ Szkolne ołówki”. Wysoka kultura osobista, sumienność, pracowitość, komunikatywność, umiejętność słuchania to cechy, które charakteryzują Paulinę. Uczennica do wszystkich działań przystępuje z wielkim oddaniem, jest otwarta na potrzeby drugiego człowieka.

Kaja Górska, lat 16, uczennica Gimnazjum nr 27 w Gdańsku( ZKPiG nr 20).
Jest bardzo aktywną wolontariuszką, angażuje się w zbiórki żywności dla potrzebujących, jest inicjatorką kiermaszów szkolnych, mających na celu wspieranie potrzebujących uczniów i ich rodzin. Z równym entuzjazmem angażuje się w pomoc dla czworonogów, uczestniczy w akcji: „Podaj łapę” – zbiórce żywności i koców na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ”Promyk”. Kaja jest otwartą ,serdeczną i pełną pomysłów osobą, cenioną w swoim środowisku rówieśniczym.

Hanna Łosińska, lat 18, uczennica VII LO w Gdańsku(ZSO nr 7) – reprezentantka Gdańska w eliminacjach ogólnopolskich.
Swoją działalność w wolontariacie rozpoczęła jako uczennica gimnazjum, a od początku nauki w VII LO w Gdańsku działa w Szkolnym Klubie Wolontariat „Siedmiu Wspaniałych’’. Uczestniczyła w szkolnej kweście z okazji Dnia Papieskiego Fundacji ,,Dzieło Tysiąclecia”, aktywnie pomagała w szkolnej zbiórce ozdób świątecznych na wigilię dla bezdomnych zorganizowaną w Hali Stoczni Gdańskiej przez Duszpasterstwo Akademickie Gdańska. Współpracowała również ze Stowarzyszeniem Opieki Społecznej – Bank Otwartych Serc. Hania jest pełna energii, a jej optymizm udziela się innym. Wyróżnia ją wielka wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka, a działanie w wolontariacie sprawia jej wielką radość i wynika z przyjętego systemu wartości.

Kornel Miszk, lat 18, uczeń VII LO w Gdańsku(ZSO nr 7).
W działalność w wolontariacie zaangażował się będąc uczniem gimnazjum, brał udział w różnych projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie: „Uwolnić Wiedzę”. Od wielu lat uczestniczy w zbiórce pieniędzy dla WOŚP, a także w akcji promocji krwiodawstwa wśród rodziców uczniów. „Działalność w wolontariacie jest dla mnie zwyczajną formą pomagania innym. Uważam, że dziwne jest to ,że nie wszyscy odczuwają taką potrzebę” – twierdzi Kamil w charakterystyce własnej ucznia.

Kamila Narkiewicz, lat 18, uczennica Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku.
Jest osobą opiekuńczą, wrażliwą i empatyczną. W pełni angażuje się w pomoc innym, a szczególnie osobom starszym i dzieciom. Jako wolontariuszka SKC brała udział w finale akcji „:Pola Nadziei”, zaangażowała się w niesienie pomocy dla starszej, schorowanej pani z okolic szkoły i w organizację kiermaszów misyjnych. Aktywnie pomaga również w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk’’, a także w stadninie koni w czasie zajęć z hipoterapii .Uczennica jest niezwykle skromna i dyskretna. Nie lubi opowiadać o swoich dokonaniach. Jest wzorem dla innych młodych ludzi.

Beata Roman, lat 18, uczennica V LO w Gdańsku.
Od 2013 r. jako wolontariuszka angażuje się w działania charytatywne podejmowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Jest również przewodniczącą Szkolnego Koła Caritas. Uczennica uczestniczyła w takich akcjach, jak: „Pola Nadziei’’ i inne zbiórki na rzecz hospicjum czy też zbiórki żywności pod hasłem: ’’Tak, Pomagam”. Wraz ze swoim Szkolnym Kołem Caritas zaangażowała się w akcję ’’Szlachetna Paczka’. Brała udział w szkoleniach dla wolontariuszy, dzięki którym mogła nie tylko rozwijać swoje zdolności niesieniem pomocy dla potrzebujących ale także wymieniać się doświadczeniem z innymi wolontariuszami. Jest osobą o wyjątkowej wrażliwości, wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialną za podejmowane zadania.

Sandra Wróbel, lat 17, uczennica IV LO w Gdańsku (ZSO nr 5).
Jest uczennicą, która nie przechodzi obojętnie wobec żadnego problemu, nieszczęścia, czyjejś potrzeby. Działa energicznie, szybko, skutecznie, a do tego z uśmiechem na twarzy. Swoją postawą, kulturą bycia, energią życiową i optymizmem wpływa na innych uczniów, również na kadrę pedagogiczną. Jest harcerką, przyboczną w Gdańskiej Drużynie Harcerskiej „Fari”, gdzie prowadzi zbiórki, organizuje zajęcia dla dzieci. Jest członkiem szkolnego wolontariatu, włącza się we wszystkie akcje, a także sama ma ciekawe pomysły, które konsekwentnie wprowadza w życie.

W dniach 16–18 czerwca w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się XXIII Finał Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Organizatorami gali będą Gdańsk, Fundacja „Świat na Tak” oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.