MOTŁAWA FLOW VOL.2

24 Maj

28.05.2017 (niedziela) w godz. 10.00–21.00 przy Nabrzeżu Motławy, na trasie Żabi Kruk–Most Krowi–Stocznia Gdańska, odbędzie się wydarzenie pod nazwą Motława Flow. Vol.2.

Wystąpią artyści: Agnieszka Brzeżańska, Ewa Ciepielewska, Jakub Gliński, Dominika Olszowy, Michał Szlaga i Tomasz Kopcewicz, Muzealne Biuro Wycieczkowe (Tomek Pawłowski/ Rafał Żarski), Krzysztof Topolski,  Alicja Wysocka.

MOTŁAWA FLOW vol. 2 to jednodniowa seria wydarzeń, odbywająca się na nabrzeżu Motławy, inaugurująca rozpoczęcie FLOW– niestacjonarnej, transgatunkowej biodynamicznej rezydencji artystycznej skupionej na łodzi rzecznej / galarze Solny, który na przełomie maja i czerwca przepływa w dół Wisły z Gdańska do Kazimierza Dolnego. FLOW, zainicjowany rok temu przez artystki Agnieszkę Brzeżańską i Ewę Ciepielewską, we współpracy z Fundacją Pamoja i grupą towarzyszących im flisaków, to kolejny spływ połączony z plenerem i cyklem dodatkowych wydarzeń performatywnych.

MOTŁAWA FLOW vol. 2, współorganizowana przez Gdańską Galerię Miejską 2, proponuje szereg spotkań, warsztaty dla dzieci, kuratorowane wycieczki kajakowe oraz koncert. Działania odbywają się na nabrzeżu Motławy, na trasie Żabi Kruk–Most Krowi– Stocznia Gdańska.

PROGRAM
10.00–14.00
miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2, nabrzeże Motławy
– Warsztaty: Żagiel dla dzieci i dorosłych – prowadzenie: Alicja Wysocka
– Warsztaty Stawianie masztu dla dzieci i dorosłych – prowadzenie: Ewa Ciepielewska
– Instalacja performatywna wokół Galara Solny – prowadzenie: Agnieszka Brzeżańska i Dominika Olszowy

10.30–13.00
zbiórka: Przystań Żabi Kruk
kuratorowany spływ kajakowy po Motławie Na tropie Żabiego Kruka 2: REVIVAL –prowadzenie: Muzealne Biuro Wycieczkowe/ Tomek Pawłowski, Rafał Żarski

14.00–17.00
zbiórka: Gdańska Galeria Miejska 2– Odyseja #3/ kajakiem z Michałem Szlagą i Tomkiem Kopcewiczem

19. 00–21.00
miejsce: Luks Sfera, ul. Elektryków, Budynek 132B, Stocznia Gdańska
– 19.00 koncert Arszyn gra De Marię
– 20.00 performance Jakuba Glińskiego

FLOW niewątpliwie funkcjonuje poza wszelkimi instytucjonalnymi strukturami, oficjalnym obiegiem sztuki i networkingową sferą podziałów środowiska artystycznego, jednocześnie z trudem też wpisuje się w znane konwencje spotkań plenerowych czy też utrwalone kategorie działań w przestrzeni publicznej. FLOW w dość nieoczywisty sposób generuje otwartą platformę mobilnej rezydencji artystycznej, poruszającej się na Wiśle, służącej do ciągłej zmiany nie tyle samych współrzędnych, kursu i prędkości, ale przede wszystkim perspektywy i względnych punktów odniesienia. Zarówno nieustannie zmieniające się położenie łodzi jak i zmieniająca się grupa uczestniczących w spływie artystów/ osób towarzyszących podkreśla przede wszystkim kategorię płynności, która jest dość charakterystyczna dla otaczającej nas obecnie rzeczywistości. Planowane działania jak i spontaniczne zdarzenia zwracają uwagę na określoną dynamikę – wielowątkowość i wielogatunkowość – otaczającego nas ekosystemu, aktywują odmienne formy poruszania się, komunikacji, podziału czasu na okres pracy i rekreacji. Rezydencja, zmierzająca pod prąd/ w górę rzeki, operując poza tradycyjnym pojęciem czasu i przestrzeni, poza zasięgiem wszechobecnej mediosfery, oferuje całkowicie alternatywny wymiar pojęcia wspólnotowości,  posługuje się zastępczymi metodami równoległego działania, które w tym wypadku porządkowane są między innymi poprzez rytm dnia, intensywność nurtu rzeki i warunki pogodowe. Całość tworzy dość gęstą siatkę mikro powiązań; wypadkową wszelkich spotkań, przygód, zdarzeń, zauroczeń, spontanicznych zwrotów akcji; specyficzną teksturę wszelkiej kosmicznej bioróżnorodności, co wszystko razem wzięte generuje powstawanie otwartej/ zróżnicowanej/ i nieprzewidywalnej formuły artystycznych działań plenerowych FLOW.

Źródło: Informacja prasowa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.