Bądź Zdrowa. Badaj się

12 Kwi

Działania edukacyjne, promujące postawy prozdrowotne oraz refundacja pełnego cyklu szczepień dla dziewcząt to trzy moduły gdańskiego Programu Profilaktyki Wtórnej Chorób Nowotworowych dla Dziewcząt i Kobiet z elementami profilaktyki pierwotnej HPV. Program zaplanowano na lata 2018–2021.

W Gdańsku ogłoszono dzisiaj zintegrowany program profilaktyczny, na który składają się: promocja właściwych zachowań zdrowotnych, edukacja zdrowotna oraz refundacja kosztów szczepień. Jest to kolejne po Gdańskim Programie Wsparcia Prokreacji, kompleksowe działanie, które ma wspierać mieszkańców.

Proponujemy gdańszczankom program “Bądź zdrowa. Badaj się”. Doszliśmy, bowiem do wniosku, że po programie wspierającym prokreację, należy uruchomić drugi program adresowany do kobiet. Jesteśmy zatroskani o przyszłość demograficzną Gdańska. Zdrowie kobiet, potencjalnych matek, to sprawa fundamentalna. Dlatego wprowadzamy rozwiązania, które zachęcą do prowadzenia regularnych badań profilaktycznych, ale też uchronią od chorób nowotworowych. Dodatkowo wprowadzamy refundowanie szczepionek przeciwko HPV, refundowanie będzie trzech dawek szczepionek, po przeprowadzeniu pełnego cyklu szczepień. W ten sposób chcemy, by rodzice odpowiedzialnie podejmowali decyzje dotyczące zdrowia ich dzieci – mówi prezydent Paweł Adamowicz.

Trzy moduły programu

Program będzie składał się z trzech modułów: edukacyjnego (dotyczącego konieczności wykonywania systematycznych badań ginekologicznych, cytologicznych oraz upowszechniania wiedzy na temat zakażeń HPV), promującego (postawę prozdrowotna i bezpiecznych zachowań seksualnych w dorosłym życiu) oraz refundacji pełnego cyklu szczepień przeciwko HPV.

Z edukacją, informacją i promocją ruszamy jeszcze w tym roku, następne działania prowadzone będą w kolejnych latach. Pamiętać trzeba, że prace nad programem trwają od kilku lat. W zeszłym roku odbyły się burzliwe, bardzo dobre debaty, podczas, których rodzice i eksperci mogli wyrazić swoje zdanie. Wiele osób dowiadywało się dopiero, że sama szczepionka nie chroni przed rakiem. To jest kluczowa wiedza. Nie zapominajmy jak ważna w walce z rakiem szyjki macicy jest także profilaktyka. Na ten fakt także chcemy zwrócić uwagę gdańszczan – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.

W ramach modułu pierwszego przygotowany zostanie informator wraz z wykazem przychodni zdrowia, realizujących kontrakty na badania cytologiczne, wykazem gabinetów ginekologicznych oraz ginekologów. Będzie on dystrybuowany na terenie miasta oraz za pośrednictwem strony www.

W ramach drugiego modułu prowadzona będzie kampania promocyjna „Zdrowie kobiety” oraz „Jestem z Gdańska. Badam się regularnie”.

W ramach trzeciego modułu odbywać się będzie refundacja pełnego cyklu 3 szczepień, które nastąpi po przedstawieniu faktur. Moduł ten obsługiwany będzie przez Gdańskie Centrum Świadczeń, a przy wypłacie refundacji nie obowiązywać będzie kryterium dochodowe.

Program należy rozpatrywać nie tylko w kwestii finansowania szczepienia HPV, ale szerokiej akcji edukacyjnej. Nie mamy żadnych narzędzi, aby wymóc na rodzicu pełen cykl szczepień, w momencie, kiedy mówimy o refundacji, sytuacja jest jasna. Rodzic otrzymuje zwrot kosztów dopiero, kiedy dziecko otrzyma wszystkie trzy dawki szczepionki – podkreślała Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w Radzie Miasta Gdańska.

Należy pamiętać, iż szczepienia przeciw HPV znajdują się na liście szczepień zalecanych przez Ministra Zdrowia, ale nie są refundowane ani obowiązkowe. Udowodniona bieżącymi badaniami ochrona w postaci występowania przeciwciał HPV trwa około 10 lat. Decyzje o szczepieniu będą podejmować rodzice.

Program przewidziany jest na lata 2018 – 2021 (ew. 2020 jeśli Agencja Oceny stwierdzi, że nie można wyjść poza Program Narodowy, w przypadku realizacji refundacji kosztów szczepień).

Rozmowy na temat programu szczepień w Radzie Miasta trwały kilka lat. Zależało nam, aby opracować program, który będzie dawał pełne, kompleksowe wsparcie, nie tylko finansowe. Jest to kolejny program proponowany gdańszczanom, który chce ich wspierać w działaniach prozdrowotnych – mówi Agnieszka Owczarczak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.