Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska przyznane

10 Kwi

34 wnioskodawców otrzymało stypendium w ramach I edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska oraz 8 wnioskodawców stypendium w ramach I edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” na rok 2018.

W pierwszej turze konkursów w 2018 roku komisja przyznała środki o wysokości 147 200 zł dla wnioskujących o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska oraz środki 24 600 zł dla wnioskujących o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin”.

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnieniem kultury, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych, przez które rozumie się m.in. prace twórcze zmierzające do powstania dzieła, wykonania, wydania utworu, zorganizowania wydarzenia kulturalnego.

Lista osób, które otrzymały Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska TUTAJ.

Stypendium Kulturalne „Młody Gdańszczanin” przyznawane jest osobom fizycznym, które nie ukończyły 30 roku życia: uczniom, studentom oraz absolwentom szkół artystycznych, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych, przez które rozumie się m.in. udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, warsztatach twórczych o charakterze co najmniej ogólnopolskim, studia w zagranicznych szkołach artystycznych.

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” zostało przyznane:
www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Stypendium-Kulturalne-Miasta-Gdanska-Mlody-Gdanszczanin-2017-I-edycja-2018,a,106172

Nabory wniosków do konkursu stypendialnego odbywają się cyklicznie. Obecnie trwa nabór do II tury – wnioski można składać do końca maja br.

Konkurs dla organizacji pozarządowych – do 16 kwietnia czas na złożenie wniosków.

Jeszcze do 16 kwietnia br. można składać wnioski w drugiej edycji otwartego konkursu ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Regulamin oraz formularz wniosku dostępne są TUTAJ.

Fot.tyt.: Maciej Gański/arch.prywatne.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.