Petersburg i powstanie nowoczesności. Od Dostojewskiego do Brodskiego

25 Mar

Istnieje w myśleniu o Petersburgu tradycja widzenia go jako miejsca sprzyjającego twórczości, miejsca rodzenia się literatury kształtującej wyobraźnię artystyczną spod znaku poetyckiej wrażliwości Achmatowej czy Brodskiego – zapowiada wykład prof. Zbigniew Mańkowski. O Petersburgu posłuchamy podczas wykładu „Miasta, mity, mistyfikacje” 29 marca o godz. 19.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Wstęp wolny.

Petersburg, Piotrogród, Leningrad – kilka oblicz tego samego innego miasta, „okna Rosji na Europę”, tego Paryża Północy. Warto zacząć jednak od ważnego początku, czyli podkreślenia, że nowoczesna literatura europejska zaczyna się wraz z mrokami Petersburga – „miasta realnego i nierealnego”, miejsca narodzin pogrążonego we śnie nowego człowieka, Raskolnikowa stawiającego pytania ostateczne i traktującego idee jak problemy życia i śmierci. Istnieje w myśleniu o tym mieście tradycja widzenia go jako miejsca sprzyjającego twórczości, miejsca rodzenia się literatury kształtującej nie tylko rosyjską wyobraźnię artystyczną – spod znaku poetyckiej wrażliwości Achmatowej czy Brodskiego. Jest to miasto magiczne, ale zarazem złowieszcze, co podkreślał już Mickiewicz, szatańskie niemal; miasto narodzin terroru rewolucyjnego po 1917 roku, który potem rozprzestrzeni się na przeważającą część Eurazji; poza tym miejsce śmierci kultury, co genialnie odsłania się w poezji Mandelsztama. Zarazem Petersburg to symbol bez precedensu niezłomnej nieludzkiej walki o przetrwanie miejsca i ludzi w czasie oporu przed hitlerowską nawałnicą – w czasie Blokady Leningradu – mówi prof. Zbigniew Mańkowski.

Miasta, mity, mistyfikacje to cykl comiesięcznych wykładów, których bohaterami są miasta rozumiane nie tylko jako twory przestrzenne i struktury urbanistyczno-architektoniczne, lecz również jako obszary nawarstwień kulturowych, palimpsestowych historii i społecznych interakcji. Miasta jako kreacje ideologiczne i symboliczne miejsca; miasta obrosłe mitami i miasta uwikłane w historię.

Miasta, mity, mistyfkacje. O toposemiotyce przestrzeni miejskich
29.03, godz. 19.00, Petersburg i powstanie nowoczesności. Od Dostojewskiego do Brodskiego, dr Zbigniew Mańkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku).

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40. Wstęp wolny!

Fot.tyt.: Petersburg.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.