Ogólnopolska Giełda Projektów

18 Paź

Coroczne wydarzenie skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury odbędzie się w Gdyni w dniach 19-20 października pod hasłem „animacja + woda”. Głównym celem giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń lokalnych liderów kultury na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce.

W tym roku Ogólnopolska Giełda Projektów wpisuje się tematem w obchody Roku Rzeki Wisły i dotyczy projektów związanych z kulturotwórczą rolą terenów wodnych. Rzeki, morza i jeziora miały i wciąż mają ogromny wpływ na kształtowanie krajobrazu kulturowego. Ich występowanie decyduje o specyfice danego miejsca i o tym, czym zajmują się ludzie mieszkający w ich pobliżu. Dlatego dwudniowe wydarzenie odbywać się będzie w różnych przestrzeniach miasta pod hasłem „animacja + woda”.

Kluczowym punktem programu będzie prezentacja 20 projektów, dla których inspiracją, terenem działania czy kontekstem była woda. Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednym z 10 warsztatów oraz bardzo bogatym programie towarzyszącym.

Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury.
Współorganizatorzy lokalni to: Miasto Gdynia, Muzeum Miasta Gdyni, Centrum Kultury w Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe, Muzeum Emigracji w Gdyni.
Współorganizator regionalny: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Więcej informacji na stronie nck.pl/gielda-projektow-2017.

 Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.