Miasto dla wszystkich – jak je zaprojektować uniwersalnie? Wykład Marka Wysockiego

18 Mar

Centrum Projektowania Uniwersalnego to pierwsze w Polsce miejsce, które wdraża koncepcję projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. W oparciu o wieloletnie doświadczenie dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, dyrektor CPU, opowie o projektowaniu uniwersalnym 22 marca o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Wykład odbywa się we współpracy z Gdańską Radą ds. Równego Traktowania. Wstęp wolny.

– Wykład będzie o tworzeniu miasta przyjaznego wszystkim mieszkańcom, niezależnie kim są, jak się poruszają, jaką mają percepcję przestrzeni. Miasto przyjazne wszystkim to miasto, w którym osoby czują się dobrze, spełniają swoje potrzeby. Miasto, które pozwala na integrację wszystkich osób. To miasto, którego ulice, place, parki czy place zabaw stworzone są z myślą o potrzebach, seniorów, dzieci, czy osób z niepełnosprawnościami – mówi Marek Wysocki.

Partnerem wydarzenia jest powołana 17 grudnia 2015 roku Rada ds. Równego Traktowania. Gdańska Rada zajmuje się dyskryminacją ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową. Działa zgodnie z zasadą pomocniczości i subsydiarności w duchu wzajemnego szacunku stron, równego traktowania i poszanowania różnorodności.

O prelegencie: Marek Wysocki od 2010 roku prowadzi na Politechnice Gdańskiej badania dostępności obiektów w zakresie realizacji koncepcji projektowania uniwersalnego. Jest twórcą programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego. Od 2014 roku prowadzi warsztaty partycypacyjne z udziałem osób z niepełnosprawnościami w zakresie projektowania przestrzeni zamieszkania zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Jest audytorem dostępności obiektów i przestrzeni publicznych , autorem Standardów Dostępności przestrzeni publicznych, które zarejestrowane zostały na Politechnice Gdańskiej jako rozwiązanie innowacyjne. Konsekwentnie prowadzi wdrożenia Standardów Dostępności w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego w polskich miastach. Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. To także członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jako ekspert Grupy ON Inclusion 14-20 działa na rzecz wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI). Członek Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju.

Miasto dla wszystkich – jak je zaprojektować uniwersalnie? Wykład Marka Wysockiego
Data: 22 marca, godz. 18.00
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40

Wstęp wolny!

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.