Gdynia szuka dramaturgicznych odkryć i talentów

28 Paź

To może być punkt zwrotny w karierze młodych dramatopisarzy. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza 11. edycję ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Trafi ona do autora lub autorki najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną napisanej po polsku. Zgłoszenia przyjmowane są do końca tego roku.

Do konkursu można zgłaszać utwory napisane przez żyjącego autora w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac, czyli 31 grudnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Jest o co walczyć, ponieważ nagroda główna to 50 tys. zł brutto. Ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2018 roku podczas 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Zgłoszenia do konkursu dokonać może autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie .doc) na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81-381 Gdynia
z dopiskiem: Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia. Jego wzór oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.

Nagrodę główną tegorocznej, 10. edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej otrzymała Magdalenie Drab za sztukę „Słabi. Ilustrowany banał teatralny”. Kapituła tak tłumaczyła swój wybór: „Autorka dramatu w sposób bardzo subtelny przedstawiła doświadczenie depresji, konstruując świat na przecięciu realizmu i fantazji. Realizm pozwala na empatyczne podążanie za bohaterką, która „nie mieści się” w świecie przewidzianym dla niej przez społeczeństwo (…), zaś fantazje dają chwilowe złudzenie utrzymania się na powierzchni.”

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: info@teatrgombrowicza.art.pl lub produkcja@teatrgombrowicza.art.pl.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.