Wypracuj Przyszłość

26 Paź

Ruszyła III edycja projektu Wypracuj Przyszłość, przygotowanego z myślą o tych, którzy chcą zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, jak również o tych, którzy poszukują stażysty lub nowego pracownika.

Wypracuj Przyszłość to projekt zawodowych staży całorocznych realizowany przez Urząd Miejski w Gdańsku w partnerstwie z Centrum Rozwoju Talentów, jednostką Gdańskiego Urzędu Pracy.

Celem projektu jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu cennego doświadczenia zawodowego, ułatwiającego znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na lokalnym rynku pracy. Projekt ma również na celu wsparcie firm, organizacji pozarządowych i innych instytucji w poszukiwaniu stażystów oraz nowych pracowników.

Do projektu można przyłączyć się w każdym momencie jego trwania, a staże mogą być realizowane w okresie całego roku. Fundator samodzielnie określa czas oraz formę zatrudnienia stażysty, przy czym zgodnie z założeniami projektu minimalny okres trwania stażu wynosi miesiąc, a kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 1400 zł brutto.

Poprzednia, II edycja projektu Wypracuj Przyszłość spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników oraz przedsiębiorców – zaoferowano ponad 80 miejsc stażowych, na które przyjęto 370 zgłoszeń.

Aby zostać uczestnikiem projektu, wystarczy zarejestrować swoje zgłoszenie na stronie projektu www.wypracujprzyszlosc.pl, a następnie wybrać oferty stażu. Uczestnik może aplikować równocześnie do 3 firm, w odpowiedzi na 3 różne oferty.

Przedsiębiorców, firmy i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie, winni wypełnić deklarację uczestnictwa (dostępną na stronie projektu) i przesłać ją wraz z logo firmy na adres: wypracujprzyszlosc@gdansk.gda.pl.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.