VI Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia

7 Lis

W dniach 13–15 listopada 2017 r. w AmberExpo (Gdańsk, ul. Żaglowa 11) odbędzie się po raz szósty Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia.

Smart Metropolia to największa w Polsce cykliczna debata na temat rozwoju obszarów metropolitalnych, skierowana do liderów administracji, samorządu i biznesu oraz osób zaangażowanych w rozwijanie miast i miejscowości, w których żyją. Organizatorami kongresu są Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, Ministerstwo Rozwoju i Gdańska Organizacja Turystyczna.

Kongres ma szczególne znaczenie z uwagi na aktualne starania o uchwalenie przez Sejm RP ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim, na wzór ustawy uchwalonej przez Sejm dla Śląska. Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej skierowanej do Rady Ministrów poparło 57 wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów naszego obszaru metropolitalnego, a także m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Tematem przewodnim kongresu będzie dyskusja na temat lepszego wykorzystania potencjału kryjącego się w polskich metropoliach oraz tego, jak wyjaśnić korzyści z obszarów metropolitalnych dla całego kraju. Jak przeciwdziałać stereotypowi, że wzmacnianie metropolii to wzmacnianie podziału na Polskę A i B?

Dodatkowym tematem przewodnim VI. edycji kongresu będzie wdrażanie Agendy Miejskiej UE, ustanowionej 30 maja 2016 r. w Amsterdamie. W tzw. Pakcie Amsterdamskim liderzy Europy wskazują na konieczność koordynacji działań rządów, miast i regionów na rzecz 12 priorytetów europejskich obszarów miejskich.

Informacje o kongresie znajdują się na stronie smartmetropolia.pl oraz na fanpage’u „Smart Metropolia”.

Rejestracja do czwartku 9 listopada br. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na smartmetropolia.pl/rejestracja-na-smart-metropolia.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.