Ugoda między podmiotem publicznym a przedsiębiorcą jest możliwa

13 Cze

Konferencja pt. „Ugody pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą – nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r., odbędzie się 14 czerwca w Olivia Business Centre. Patronat nad nim objęli Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wstęp bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Działające w Olivia Business Centre w Gdańsku Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji jest wspólnym ośrodkiem mediacyjnym oraz arbitrażowym ośmiu największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców na Pomorzu. PCAIM, skupiający wybitnych specjalistów biznesu oraz prawa, powstał po to, by w drodze negocjacji rozwiązywać spory sądowe oraz pozasądowe między przedsiębiorcami, jak też pomiędzy biznesem a organami administracji publicznej. Głównym celem działalności Centrum jest więc ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności przez wskazanie dodatkowej metody rozwiązania konfliktu i to w sposób, który często zapewnia możliwość kontynuowania współpracy pomiędzy partnerami będącymi dotąd w sporze. Nie bez znaczenia są tu również kwestie obniżania kosztów rozwiązywania sporów gospodarczych, jak też minimalizowania czasu dochodzenia swoich praw czy roszczeń.

Jednym z działań Centrum na rzecz wzmacniania relacji między przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi, jest konferencja pt. „Ugody pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą – nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r.”. Wydarzenie, organizowane przez PCAIM we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się 14 czerwca w Olivia Business Centre (partner konferencji). Patronat nad nim objęli Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Nasze wydarzenie kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców mających zawarte umowy z podmiotami publicznymi, tj. m.in z gminami, powiatami czy administracją rządową lub planujących zawarcie takich umów. Także do przedstawicieli gmin, powiatów, województwa oraz jednostek administracji rządowej, w szczególności tych, które toczą spory sądowe lub pozasądowe z przedsiębiorcami – mówi mec. Ireneusz Pawłowski, Kierownik Centrum.

Konferencja skoncentruje się na omówieniu zmian w przepisach oraz sposobów praktycznego wdrożenia ugody cywilnoprawnej pomiędzy podmiotem publicznym, a przedsiębiorcą. Kluczowe będą: elementy ugody, sposób prowadzenie postępowania sądowego i pozasądowego, mediacje oraz dyscyplina finansów publicznych. W konferencji udział wezmą wybitni specjaliści prawa, sądownictwa, mediacji i arbitrażu, m.in. dr hab. Anna Machnikowska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG, Ireneusz Pawłowski, radca prawny, Kierownik Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, Roman Fandrejewski, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, sędzia Teresa Karczyńska-Szumilas, koordynator ds. mediacji, Sąd Okręgowy w Gdańsk oraz specjaliści z zakresu mediacji – mediatorzy i osoby wspierające polubowne rozstrzyganie sporów.

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia prawników i mediatorów skupionych wokół Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Nowe przepisy, mamy nadzieję, zmotywują jednostki publiczne oraz przedsiębiorców do przeglądu toczonych sporów sądowych oraz pozasądowych i tam, gdzie to jest możliwe i zasadne, nastąpi ukończenie sporu w drodze ugody. Spowoduje to szybsze płatności dla przedsiębiorców
i bezpieczeństwo po stronie podmiotów publicznych – podkreśla mec. Ireneusz Pawłowski, inicjator powstania i Kierownik Centrum.

Olivia Business Centre to przestrzeń współpracy międzynarodowych korporacji, organizacji pozarządowych, samorządów, małych i średnich firm oraz startupów. Obecność w Olivii Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji będzie służyć nie tylko naszym rezydentom, ale, co dla nas niezwykle ważne, interesom wszystkich uczestników rynku. Wspieramy ten projekt, ponieważ zależy nam na propagowaniu wszelkich idei mających na celu rozwój biznesu na Pomorzu – mówi Agnieszka Zglinicka, Dyrektor SME w Olivia Business Centre.

Udział w konferencji tylko dla osób zgłoszonych w formie elektronicznej, zgłoszenie na konferencję TUTAJ.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.