Stocznia: Dziedzictwo a rzeczywistość

5 Maj

Grupa animacyjna w składzie: Anna Szafran, Agnieszka Mazelewska, Marta Kowalczyk zajmie się organizacją projektu, którego główną ideą jest zintegrowanie środowisk kulturalnych i biznesowych w celu poruszenia tematu Stoczni Gdańskiej.

Do połowy marca bieżącego roku Stocznia była bezmyślnie naruszana, do czego przyczynił się plan Młodego Miasta, nie uwzględniający zachowania cennej, zabytkowej architektury i innych obiektów na omawianym terenie. W celu ponownego przemyślenia planu zagospodarowania terenów przystoczniowych projekt przybierze formę dyskusji pomiędzy różnymi ludźmi w różny sposób związanymi z tą dzielnicą miasta Gdańska.

Rozmowę poprowadzi Przemysław Gulda. W skład grupy prelegentów wchodzą: Michał Szlaga, Maciej Szupica, Iwona Zając, Robert Kowalczyk, Roman Sebastyański oraz Arkadiusz Hronowski. Odpowiedzą oni na pytania bezprośrednio związane ze Stocznią Gdańską, w tym przedstawią pomysły na zagospodarowanie terenu. Przedstawią również informacje o dawnej i dzisiejszej działalności zakładu, jak Stocznia wpłynęła na sztukę wybranych członków dyskusji, jakie mają wspomnienia i wrażenia z nią związane.Organizatorom zależy na pokazaniu Stoczni w świetle bezcennej wartości historycznej.

Fot. my3miasto.pl
Fot. my3miasto.pl

Spotkanie to odbędzie się 6 maja, w auli 1.43 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w godzinach 13.15-14.45.

Fot.tyt. my3miasto.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.