Smart Metropolia coraz bliżej

14 Lis

Pod względem biznesowym jesień nie zwalnia tempa. Venture Day to nie jedyne wydarzenie organizowane w Gdańsku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (18 – 24 listopada). 21 i 22 listopada upłyną pod znakiem Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia. Otwarcie odbędzie się o godz. 10 w AmberExpo.

Smart Metropolia to druga edycja działań Urzędu Miasta Gdańska. Ubiegłoroczny kongres odbył się pod hasłem Miasto Plus. W tym roku poruszone zostaną zagadnienia sfery planistycznej w kategorii „smart”.

Na czym polega idea smart? Składa się na nią m.in.: inwestowanie w kapitał społeczny, tradycyjną i nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną (odpowiednio transport oraz ICT), rozsądne gospodarowanie zasobami i społeczna partycypacja. To wszystko przekłada się nie tylko na wzrost gospodarczy, ale także lepszą jakość życia mieszkańców. Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski przekonuje, że zastosowanie nowoczesnych narzędzi zintegrowanego zarządzania, typowe dla metropolii smart, pozwala na wspólny rozwój organizmów miejskich wykraczających poza granice administracyjne.

Na dwa dni obrad zaplanowano 25 sesji zorganizowanych wokół 8 paneli tematycznych:

  • przestrzeni,
  • mobilności,
  • smartlas,
  • zarządzania,
  • energii,
  • turystyki,
  • laboratorium innowacji społecznej,
  • INNO3city.

W ramach każdego działu tematycznego przygotowano szereg wystąpień – szczegóły dostępne w programie kongresu na stronie www.smartmetropolia.pl w zakładce PROGRAM.

Adresatami Smart Metropolii są zarówno praktycy, jak i teoretycy zajmujący się rozwojem inteligentnej metropolii. Chodzi przede wszystkim o zarządzających miastem – samorządowców, choć zabraknąć nie może także przedstawicieli sektora usług komunalnych i turystycznych, planistów, urbanistów, projektantów, naukowców, przedsiębiorców.

Kongres stanowi doskonałą okazję do powstania platformy wymiany myśli i doświadczeń. Istotny element to także budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, przedsiębiorcami i światem nauki. Dodatkowo jego cel stanowi popularyzacja idei metropolii. Goście podejmą refleksję nad tym, jak w sposób jak najbardziej funkcjonalny stosować w miastach obiecującą technologię smart.

Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego informuje, że na dzień 05.11. swój udział potwierdziło już przeszło 600 osób. Wśród gości nie zabraknie osobistości z Polski i zagranicy. Organizatorzy spodziewają się Briana Evansa, Carlo Rattiego, Jacka Santorskiego, Czesława Bieleckiego, Jacka Żakowskiego i innych. Gospodarzami są Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Jeszcze przez kilka dni za pośrednictwem strony internetowej prowadzone są zapisy. Dla zainteresowanych kwestiami recyklingu, edukacją dla przedsiębiorczości czy innowacjami technologicznymi w edukacji Smart Metropolii towarzyszyć będą Re: Miasto oraz III Edycja Międzynarodowej Konferencji INNO3city – Pomorski Port Kreatywności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.