,,Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu”

18 Mar

W dniu 26.03.2015r. Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza przedstawicieli mikro, małych i średnich firm oraz Instytucji Otoczenia Biznesu na drugą z cyklu bezpłatnych konferencji poświęconych obszarom zasobów ludzkich oraz roli HR w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tematem przewodnim konferencji będzie „Budowanie zespołu”.  Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 •  Jakie są dobre i złe praktyki w budowaniu zespołów (studia przypadków)?
 •  Jakie cechy posiada skuteczny szef?
 • Jaka jest specyfika relacji pracodawca – pracownik?
 • Jakie są cechy charakterystyczne pokoleń X, Y, Z
 • Jak można działać rozwojowo w obszarze komunikacji, relacji i motywowania?
 • Jakie są najnowsze trendy w projektowaniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa?
 • Jakie kompetencje należy wybierać ze względu na cele strategiczne organizacji?
 • Jakie kompetencje wybierać do roli, stanowiska i zespołu?
 • Jakimi metodami wybierać i określać potrzebne kompetencje?
 • Jak przeprowadzić bilans kompetencji w zespole?
 • Czym jest i jaki jest cel oceny pracowniczej?
 • Czy ocena pracownicza jest skuteczna? Jeśli nie, to co w zamian?
 • Jak pozapłacowo motywować pracowników?

Konferencja odbędzie się 26 marca br, w Hotelu Radisson Blu w Gdańsku. Więcej informacji o programie, warunkach uczestnictwa oraz rejestracji na stronach internetowych: www.arp.gda.pl lub www.zaprojektujkompetencje.pl Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Źródło: Materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.