ScienceShip.com łączy naukę z biznesem!

23 Gru

Powstała nowa platforma internetowa www.ScienceShip.com, będąca pomostem pomiędzy biznesem, a nauką. Umożliwia ona zbudowanie sieci kontaktów, niezbędnej do połączenia inwestorów i naukowców. Platforma jest narzędziem z ogromnym potencjałem, zawierającym w sobie szerokie spektrum rozwiązań. Jednak fundamentem platformy ScienceShip.com jest crowdsourcing i crowdfunding naukowy.

Powstanie platformy niesie za sobą olbrzymie możliwości zarówno dla naukowców,
jak i dla biznesu. Dwa elementy crowdfundingu i crowdsourcingu, to nie jedyne, ale istotne narzędzia na ScienceShip.com . Dedykowane są one zarówno tym, którzy szukają nowych rozwiązań – w krótkim czasie mogą pozyskać potencjalnie nieskończoną liczbę pomysłów z różnych źródeł, jak i tym, którzy potrzebują wsparcia społecznego w celu sfinansowania swojego projektu. Niezależnie czy dany pomysł, to naukowy startup, funkcjonująca już inicjatywa, czy też projekt, któremu nie udało się uzyskać wsparcia ze środków publicznych lub grantów.

Platforma jest odpowiedzią na potrzeby rynku, w swoistym sektorze jakim jest nauka. Zrzesza ona wiele podmiotów tworząc społeczność, która nie miała dotychczas jednego cyfrowego adresu. ScienceShip.com, to zatem miejsce interakcji, które łączy świat biznesu z naukowcami i instytucjami naukowo-badawczymi, a następnie przedstawia ich działania społeczności internetowej oraz inwestorom – tłumaczą Grzegorz Mączyński, pomysłodawca ScienceShip.com i Robert Murzynowski, współzałożyciel platformy.

ScienceShip.com to inicjatywa, która generuje rozwiązania dla biznesu i nauki, jest także źródłem merytorycznych pomysłów, bazą naukowców, firm i instytucji
badawczo – rozwojowych. Dzięki jej istnieniu, twórcy ScienceShip.com chcą także wesprzeć proces komercjalizacji nauki w Polsce, ale przede wszystkim pragną stworzyć cyfrową przestrzeń, w której można przedstawić wartości, podzielić się doświadczeniami i wiedzą, wymienić informacje czy też zaangażować społeczność – stawiając jej wyzwania lub aranżując konkursy naukowe.

Na świecie jest podobnie. Obecnie szerzej znaną platformą tematyczną poświęconą nauce jest Experiment.com, który działa na terenie Stanów Zjednoczonych. Nie ma ona jednak rozwiązań ułatwiających bezpośrednią współpracę między projektodawcami, a inwestorami oraz organizację wyzwań czy konkursów dla naukowców, które są dostępne na ScienceShip.com – twierdzą założyciele platformy.

Zdaniem prof. Macieja Banacha, lekarza i przewodniczącego rady naukowej Scienceship.com, dla naukowców crowdfunding może być z jednej strony alternatywą dla grantów krajowych i zagranicznych, ale też stanowić ich uzupełnienie. – Naukowcy mogą starać się o dofinansowanie z instytucji finansujących i mogą projekt lub jego część wystawić na Scienceship.com. Jedno drugiemu nie przeszkadza, ponieważ może to np. posłużyć pozyskaniu wkładu własnego na projekty dofinansowane ze środków publicznych lub unijnych – mówi prof. Banach.

ScienceShip.com umożliwi nie tylko pozyskanie finansowania, ale również sprawdzenie pomysłu na rynku, ponieważ internauci będą mogli „głosować” za jego przydatnością
w przypadku komercjalizacji, co również jest nowością. – Mamy już bazę inwestorów i to do nich najpierw roześlemy pierwsze zgłoszone projekty – tłumaczy Mączyński.

Pomysłodawcywww.ScienceShip.com liczą na projekty które wpisują się w różne dziedziny nauki. Największe i najważniejsze z nich, będą weryfikowane przez radę naukową.

Przy pomocy www.ScienceShip.com finansowania można szukać zarówno w Polsce, jak i na świecie. Model prawny funkcjonowania platformy został uproszczony i sprowadzony
do sprzedaży przedpłaconej za produkt lub usługę oferowaną przez projektodawcę, dzięki czemu łatwiejsze powinno być jego stosowanie. ScienceShip.com współpracuje z PayPalem i TPay.com, które umożliwiają realizację przelewów, w tym międzynarodowych. Pieniądze będą wpływały bezpośrednio na konto projektodawcy.

Zainteresowani już teraz mogą zapoznawać się z pierwszymi projektami, naukowcy tworzyć swoje profile, a firmy poszukiwać rozwiązań czy odpowiednich osób do grup badawczych.

Na www.ScienceShip.com już dziś widnieje lista partnerów merytorycznych, współpracujących z platformą. Należą do nich między innymi: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii; Klaster Badań, Rozwoju i Innowacji, Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych.

Twórcy platformy planują też działania motywujące naukowców oraz inwestorów, w ramach Akademii Science Ship. Więcej informacji o platformie znaleźć można
na www.ScienceShip.com.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.